Kecárna Playlisty

Incredible - text, překlad

playlist Playlist
I spent 8 years down inside a hole
To convince myself where I was was home (oh no)
But the better part of giving up was awoken in you
Strávil jsem 8 let dole v díře
Abych se přesvědčil, kde jsem byl doma (oh ne)
Ale lepší část vzdání se byla probuzena v tobě
Mistook comfort for love
I lost myself and gave the searching up (fuck)
You found me at my worst from there
You got me seeing things brand new.
Zmýlené pohodlí pro lásku
Ztratil jsem sám sebe a vzdal hledání (kurva)
Našla jsi mě v tom nejhorším
Díky tobě vidím věci úplně nově
When I’m with you
Theres a freedom
That I know me
And it deepens who we are
I feel stronger
That I know you
Had to break myself just to show you
But it feels so
Když jsem s tebou
Je tu svoboda
Že se znám
A prohlubuje, kdo jsme
Cítím se silnější
Že tě znám
Musel jsem zlomit sebe, jen abych ti ukázal
Ale je to tak
Incredible Neuvěřitelné
Getting off my feet was pulling teeth
Losing everything to gain everything (my god)
50 stories down to cold concrete
It was worth it for you
Padání z nohou mi trhalo zuby
Ztrácím všechno, abych získal všechno (můj bože)
50 příběhů dole na chladném betonu
Mělo to pro tebe cenu
So confused but content
Sick inside but I got over it
Tak zmatený ale spokojený
Uvnitř je mi zle, ale překonal jsem to
You got me feeling like brand new Díky tobě se cítím úplně nový
When I’m with you
Theres a freedom
That I know me
And it deepens who we are
I feel stronger
That I know you
Had to break myself just to show you
But it feels so
Když jsem s tebou
Je tu svoboda
Že se znám
A prohlubuje, kdo jsme
Cítím se silnější
Že tě znám
Musel jsem zlomit sebe, jen abych ti ukázal
Ale je to tak
Incredible Neuvěřitelné
Through the pain and all the guilt
You’re all I needed to rebuild
We never knew but it was so inevitable
You brought to life inside of me
The man I never thought I'd be
A place I know that I can call
Skrz bolest a všechnu tu vinu
Jsi všechno k přestavení
Nikdy jsme nevěděli, ale bylo to nevyhnutelné
Zevnitř jsi mě dovedla k životu
Muž kterým jsem nikdy nepřemýšlel, že bych mohl být
Místo, u kterého vím, že ho můžu nazývat
Incredible Neuvěřitelným
Broken down
I was all alone
Stuck in a hell hole I called home
I never thought I could be saved
But then
By grace
You found me down in a dark place
Pulled me out of all my old ways
Since then I've never felt anymore shame
Zlomený
Byl jsem úplně sám
Chycen v pekelné díře, kterou jsem zval domovem
Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být zachráněn
Ale pak
Díky milosti
Jsi mě našla na temném místě
Vytáhla mě ze starých zajetých kolejí
Dokud jsem už necítil žádnou hanbu
I feel stronger
That I know you
Had to break myself just to show you
But it feels so
Cítím se silnější
Že tě znám
Musel jsem zlomit sebe, jen abych ti ukázal
Ale je to tak
Incredible Neuvěřitelné
Through the pain and all the guilt
You’re all I needed to rebuild
We never knew but it was so inevitable
You brought to life inside of me
The man I never thought id be
A place I know that I can call
Skrz bolest a všechnu tu vinu
Jsi všechno k přestavení
Nikdy jsme nevěděli, ale bylo to nevyhnutelné
Zevnitř jsi mě dovedla k životu
Muž kterým jsem nikdy nepřemýšlel, že bych mohl být
Místo, u kterého vím, že ho můžu nazývat

Text přidal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan


Secrets

Secrets texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.