Kecárna Playlisty
Reklama

Dance of the Dead (Acoustic) - text, překlad

playlist Playlist
I've broken my bones, suffered endlessly for you
I keep on falling
I'm on the way down I hope you'll catch me soon,
I hope you'll catch me soon
Mám zlámané kosti, nekonečně jsem pro tebe trpěl
Dál padám
Jsem na cestě ke dnu, doufám, že mě brzy chytíš
Doufám, že mě brzy chytíš
Attention to love, to life, to all that's right
I'm wondering why you're letting me fall so far
From what I've chased my entire life
Dej pozor na lásku, život, všechno co je správné
Uvažuju, proč mě necháváš spadnout tak daleko
Od toho, co jsem sháněl celý život
Through the darkest of nights, with no hope for a light
I bled for you (I bled for you)
When you were broken, alone and you needed me most
I bled for you (I bled for you)
Srkze nejčernější z nocí bez naděje ve světlo
Krvácel jsem pro tebe (krvácel jsem pro tebe)
Když jsi byla zlomená, sama a nejvíc mě
potřebovala
Krvácel jsem pro tebe (krvácel jsem pro tebe)
So
Please give me one good reason I should keep believing in a goddamn thing when
This thing inside of me, clawing at my seams
It's telling me to give up, move on and forget my life
But in the end you'll see this is the difference between you and me
Takže
Prosím, dej mi jeden dobrý důvod, proč bych měl dál
Věřit v zatracenou věc, když
Tahle věc uvnitř mě mě trhá ve švech
Říká mi, abych se vzdal, pohnul se a zapomněl na život
Ale na konec uvidíš, že je rozdíl mezi
tebou a mou
I've broken my bones, suffered endlessly for you
I keep on falling
I'm on the way down I hope you'll catch me soon,
But you're not coming
I've broken my bones, suffered endlessly for you
I keep on falling
I'm on the way down I hope you'll catch me soon,
I hope you'll catch me soon
Mám zlámané kosti, nekonečně jsem pro tebe trpěl
Dál padám
Jsem na cestě ke dnu, doufám, že mě brzy chytíš
Ale ty nepřicházíš
Mám zlámané kosti, nekonečně jsem pro tebe trpěl
Dál padám
Jsem na cestě ke dnu, doufám, že mě brzy chytíš
Doufám, že mě brzy chytíš
Should I suffer now?
Should I suffer now?
Měl bych teď trpět?
Měl bych teď trpět?
I'll carry on, through the bitter days
I'll carry on, through this hell you face
I try to stand tall, I try to stand tall
But it's so hard to live when it means nothing at all
Budu pokračovat skrze hořké sny
Budu pokračovat skrze tohle peklo, kterému čelíš
Snažím se stát vzpřímeně, snažím se vstát vzpřímeně
Ale je těžké žít, když to nic neznamená
It's never enough, should I give up now?
It's never enough, I shouldn't give up now
Would you draw me a line? I'll carry on, carry on
Could you draw me a line? I'll carry on, carry on
Nikdy to není dost, měl bych se teď vzdát?
Nikdy to není dost, neměl bych se teď vzdát
Učinila bys tomu přítrž? Budu pokračovat, pokračovat
Mohla bys tomu učinit přítrž? Budu pokračovat, pokračovat
I've broken my bones, suffered endlessly for you
I keep on falling
I'm on the way down I hope you'll catch me soon,
But you're not coming
I've broken my bones, suffered endlessly for you
I keep on falling
I'm on the way down I hope you'll catch me soon,
I hope you'll catch me soon
Mám zlámané kosti, nekonečně jsem pro tebe trpěl
Dál padám
Jsem na cestě ke dnu, doufám, že mě brzy chytíš
Ale ty nepřicházíš
Mám zlámané kosti, nekonečně jsem pro tebe trpěl
Dál padám
Jsem na cestě ke dnu, doufám, že mě brzy chytíš
Doufám, že mě brzy chytíš

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Renditions - Acoustic EP

Reklama

Secrets texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.