Playlisty Kecárna
Reklama

Heartbreak Girl - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
[Calum:]
You call me up,
it's like a broken record,
saying that your heart hurts,
thought you never
get over him getting over you.
And you end up crying
and I end up lying,
'cause I'm just a sucker
for anything that you do
[Calum:]
Voláš mi,
je to jako rozbitý záznam
Říkáš, že tě bolí srdce.
Myslel jsem, že nikdy nepřekonáš, že už se přes tebe přenesl.
Zakončuješ to pláčem
a já to zakončuji lhaním,
protože já jsem blázen do všeho, co děláš
[Calum & Luke:]
And when then phone call finally ends,
you say thanks for being a friend
and I'm going in circles again and again
[Calum & Luke:]
A když potom hovor konečně končí,
říkáš dík za to, že jsi kamarád
a já chodím v kruzích znovu a znovu
[All:]
I dedicate this song to you,
the one who never sees the truth,
that I can take away your hurt,
Heartbreak girl
Hold you tight straight to the daylight,
I'm right here when you gonna realize
that I'm your cure heartbreak girl
[Všichni:]
Věnuji ti tuhle píseň,
tobě, která nikdy nevidíš pravdu,
že mohu odstranit tvou bolest,
dívko se zlomeným srdcem
Budeš zářit jako sluneční světlo.
Budu přímo tady, až si uvědomíš,
že jsem tvůj lék, dívko se zlomeným srdcem
[Calum:]
I bite my tongue,
but I wanna scream out.
You could be with me now,
but I end up telling you what you wanna hear
[Calum:]
Koušu si jazyk,
ale chci to vykřičet.
Mohla jsi teď být se mnou,
ale končím tím, že říkám to, co chceš slyšet
[Calum & Luke:]
But you're not ready and it's so frustrating,
he treats you so bad and I'm so good to you it's not fair
[Calum & Luke:]
Ale nejsi připravena a to je tak frustrující,
chová se k tobě tak špatně a já jsem k tobě tak hodný, to není fér
[All:]
And when the phone call finally ends
You say I'll call you tomorrow at 10
And I'm stuck in the friend zone again and again
[Všichni:]
A když hovor konečně skončí,
říkáš, zavolám ti zítra v 10,
a já uvízl v kamarádské zóně znovu a znovu
I dedicate this song to you,
the one who never sees the truth,
that I can take away your hurt,
Heartbreak girl
Hold you tight straight to the daylight,
I'm right here when you gonna realize
that I'm your cure heartbreak girl
Věnuji ti tuhle píseň,
tobě, která nikdy nevidí pravdu,
že mohu odstranit tvou bolest,
dívko se zlomeným srdcem
Budeš zářit jako sluneční světlo.
Budu přímo tady, až si uvědomíš,
že jsem tvůj lék, dívko se zlomeným srdcem
[Michael & Calum:]
I know someday it's gonna happen
And you'll finally forget the day you met him
Sometimes the strokes go through enervation
I gotta get it through your head that you belong with me instead
[Michael & Calum:]
Vím, že se to jednoho dne stane
a ty konečně zapomeneš den, kdy jsi ho potkala.
Někdy jsou tahy příliš vyčerpávající.
Musím ti to dostat do hlavy, že místo toho patříš ke mně
[All:]
I dedicate this song to you,
the one who never sees the truth,
that I can take away your hurt,
Heartbreak girl
Hold you tight straight to the daylight,
I'm right here when you gonna realize
that I'm your cure Heartbreak girl
[Všichni:]
Věnuji ti tuhle píseň,
tobě, která nikdy nevidíš pravdu,
že mohu odstranit tvou bolest,
dívko se zlomeným srdcem
Budeš zářit jako sluneční světlo.
Budu přímo tady, až si uvědomíš,
že jsem tvůj lék, dívko se zlomeným srdcem
I dedicate this song to you,
the one who never sees the truth,
that I can take away your hurt,
Heartbreak girl
Hold you tight straight to the daylight,
I'm right here when you gonna realize
that I'm your cure heartbreak girl
Věnuji ti tuhle píseň,
tobě, která nikdy nevidíš pravdu,
že mohu odstranit tvou bolest,
dívko se zlomeným srdcem
Budeš zářit jako sluneční světlo.
Budu přímo tady, až si uvědomíš,
že jsem tvůj lék, dívko se zlomeným srdcem

Text přidala smoothy

Text opravila gxdhxe

Videa přidali smoothy, pes

Překlad přidala smoothy

Překlad opravila gxdhxe

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

5 Seconds of Summer

Reklama

5 Seconds of Summer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.