Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Most of my life
I sat on my hands, I don't make a sound
Getting it right
I made all my plans, lost, never found
Your eyes, your smile can light up the night, night
Embers and neon signs paint up our sky, sky
Většinu svého života
Jsem si seděl na rukách, nevydal ani hlásku
Vše se spravuje
Vytvořil jsem si všechny plány, ztracené, nikdy nenalezené
Tvé oči, tvůj úsměv může rozsvítit noc, noc
Uhlíky a neonové značky malují naše nebe, nebe
Airplanes cut through the clouds
Like angels can fly, we'll never die
Sirens cut through the night
Like screams that are fire, rising up high
Like I've something to prove, nothing to lose
In this city, in this city, oh
Letadla přeřezávají mraky
Jako andělé můžou létat, nikdy nezemřeme
Sirény prořezávají noc
Jako výkřiky, které jsou ohněm, zvedajícím se do výše
Jako bych měl co dokázat, nic ke ztrátě
V tomto městě, v tomto městě, oh
All of this time
I questioned myself, I never could wait
Looking for signs
Not asking for help, I know it's too late
A love lost and buried here, it comes to life, life
Make believe worlds make us all feel alive, live
Celou tuhle dobu
Jsem se sebe ptal, nikdy jsem nemohl čekat
Hledám znamení
Nežádám o pomoc, vím, že je moc pozdě
Láska ztracená a tady pohřbená přichází k životu, životu
Uvěř, že svět ti dá pocit, že jsme naživu, naživu
Airplanes cut through the clouds
Like angels can fly, we'll never die
Sirens cut through the night
Like screams that are fire, rising up high
Like I've something to prove, nothing to lose
In this city, in this city oh
Letadla přeřezávají mraky
Jako andělé můžou létat, nikdy nezemřeme
Sirény prořezávají noc
Jako výkřiky, které jsou ohněm, zvedajícím se do výše
Jako bych měl co dokázat, nic ke ztrátě
V tomto městě, v tomto městě, oh
I never wanna wait for this
Harder that I was made for this
I won't fade into dark
I'm not gonna say that I'm sorry
Gonna see the end of this story
I won't fade into darkness
Nikdy na tohle nechci čekat
Je to těžší než na co jsem stavěn
Nezmizím do tmy
Nehodlám říct, že je mi to líto
Uvidím na konec tohoto příběhu
Nechci zmizet do temnoty
Airplanes cut through the clouds
Like angels can fly, we'll never die
Sirens cut through the night
Like screams that are fire, rising up high
Like I've something to prove, nothing to lose
In this city, in this city oh
Letadla přeřezávají mraky
Jako andělé můžou létat, nikdy nezemřeme
Sirény prořezávají noc
Jako výkřiky, které jsou ohněm, zvedajícím se do výše
Jako bych měl co dokázat, nic ke ztrátě
V tomto městě, v tomto městě, oh

Text přidala SadGirl11

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sounds Good Feels Good

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.