Playlisty Kecárna
Reklama

Elephant - text, překlad

playlist Playlist
There's a great big elephant up in this room
No we both refuse to face it, we know it's true, know it's true
That there's a great big elephant up in this room
And still we both can't say the words
I don't want you, I don't want you, I don't want you
V téhle místnosti je velký slon,
Ne, my jsme tomu odmítli čelit, víme, že je to pravda, že je to pravda
Že v téhle místnosti je velký slon,
A stále se nezmůžeme na ty slova
Nechci tě, nechci tě, nechci tě
Don't know if I should retreat or defend
Or if this is too broken to mend
Can't remember what we're even fighting for anymore
I know you're with me but I'm still alone
We got this house but I don't feel at home
And though your arms are around me I feel the cold, feel the cold
Nevím, zda bych měl ustoupit nebo se bránit
Nebo je tohle příliš zlomené na to, aby se to opravilo
Ani si už nepamatuji, kvůli čemu to vlastně bojujeme
Vím, že jsi se mnou, ale jsem stále sám
Máme tento dům, ale necítím se tu doma
A i když mě objímáš, tak cítím chlad, cítím chlad
We use to be so hard (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
Yeah you could hear our hearts (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
I'm trying to find some light
But all I get is a flat line
Byli jsme tak silní (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
Jo, mohla jsi slyšet naše srdce (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
Snažím se najít nějaké světlo
Ale vše, co nacházím je jen rovná čára
Cause there's a great big elephant up in this room
No we both refuse to face it, we know it's true, know it's true
That there's a great big elephant up in this room
And still we both can't say the words
I don't want you, I don't want you, I don't want you
Protože v téhle místnosti je velký slon,
Ne, my jsme tomu odmítli čelit, víme, že je to pravda, že je to pravda
Že v téhle místnosti je velký slon,
A stále se nezmůžeme na ty slova
Nechci tě, nechci tě, nechci tě
We should do injure but never to kill
A roller coaster but devour to thrill
Through it all I'm the black in a losing game but still we play
How can I move on when you're all I know
I forgot how to be on my own
But is that a reason for me to stay, I'm so afraid
Zraníme se, ale nikdy nezabijeme,
Horská dráha, co ale pohlcuje vzrušení
Přes to všechno jsem ten, co prohrává, ale stále hrajeme dál
Jak se můžu posunout dál, když jsi vším, co znám
Zapomněl jsem, jak žít sám
Ale je to ten důvod, proč mám zůstat, bojím se
We use to be so hard (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
Yeah you could hear our hearts (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
I'm trying to find some light
But all I get is a flat line
Byli jsme tak silní (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
Jo, mohla jsi slyšet naše srdce (ba-boom, ba-boom, ba-boom)
Snažím se najít nějaké světlo
Ale vše, co nacházím je jen rovná čára
Cause there's a great big elephant up in this room
No we both refuse to face it, we know it's true, know it's true
That there's a great big elephant up in this room
And still we both can't say the words
I don't want you, I don't want you, I don't want you
Protože v téhle místnosti je velký slon,
Ne, my jsme tomu odmítli čelit, víme, že je to pravda, že je to pravda
Že v téhle místnosti je velký slon,
A stále se nezmůžeme na ty slova
Nechci tě, nechci tě, nechci tě
Oh, I'm trying to save us from drowning
You thought this distance between us is going
We went from running free, running fast
To walking on broken glass, yo oh oh
Still I can't seem to let you go
Oh, snažím se nás zachránit od potopení se,
Myslela jsi, že tahle vzdálenost mezi námi funguje,
Přešli jsme od svobodného běhu, rychlého běhu
K chození po rozbitém skle, yo oh oh
Stále se nezdá, že bych tě nechal jít
There's a great big elephant up in this room
And no we both refuse to face it, we know it's true, know it's true
That there's a great big elephant up in this room
And still we both can't say the words
I don't want you, I don't want you, I don't want you
There's a grey big elephant up in this room
And still we both can't say the words
I don't want you, I don't want you, I don't want you,
I don't want you, I don't want you, I don't want you
But I do go when I don't love you
V téhle místnosti je velký slon,
Ne, my jsme tomu odmítli čelit, víme, že je to pravda, že je to pravda
Že v téhle místnosti je velký slon,
A stále se nezmůžeme na ty slova
Nechci tě, nechci tě, nechci tě
V téhle místnosti je velký slon,
A stále se nezmůžeme na ty slova
Nechci tě, nechci tě, nechci tě
Nechci tě, nechci tě, nechci tě
Ale odcházím, když tě nemiluji

Text přidala hbdelfin

Překlad přidala hbdelfin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Madness

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.