Playlisty Kecárna
Reklama

Honey Bee - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm a honeybee,
Breaking your heart broke mine enough to kill me
I let you feel my sting,
Before my last bittersweet moments of flying
I thought I heard you say something about being undeserving,
But this time not of a love so great,
But of a pain inflicted so selfishly.
Jsem medonosná včela,
Zlomení tvého srdce zlomilo mé natolik, že mě to zabilo
Nechám tě cítit mé bodnutí
Před mými posledními hořkosladkými momenty létání
Myslel jsem, že tě slyším říkat něco o tom, jak si nezasloužíš
Tentokrát ne tak velkou lásku,
Ale bolest způsobenou tak sobecky
I think that you deserve some form of apology
So here I am, and here it is, I'm sorry
Myslím, že si zasloužíš nějakou formu omluvy
Takže tady jsem, a tady je, omlouvám se
You were the balloon that drifted
From the flock into my window
But you slipped right through my fingers,
That grew too tiresome to hold you
I watched you float away,
Watched as it turned into desperate longing
This time not for some drastic change,
But for the string that was made to be held by me
Byla jsi balónek, který uvanul
Z houfu k mému oknu
Ale proklouzla jsi přímo mezi mými prsty,
Které se unavily na to, aby tě držely
Sledoval jsem, jak odlétáš,
Sledoval jsem, jak se to mění na zoufalé toužení
Ale tentokrát ne pro drastickou změnu,
Ale pro provázek, který byl stvořen, abych ho držel
I think that you deserve some form of apology
So here I am, once again, I'm sorry
Myslím, že si zasloužíš nějakou formu omluvy
Takže tady jsem, opět, omlouvám se
I don't even want you back
No, I would never want to risk something like that
'Cause I lost faith in myself,
When I turned away from the one with the longest stretch of embracing arms to hold, to hold, to hold me
So now I'm all alone,
'Cause God grew too tired to fix the mistakes he made with love
I think his biggest mistake was making me
Ani tě nechci zpátky
Ne, něco takového bych nikdy nechtěl riskovat
Protože jsem v sebe ztratil víru
Když jsem se odvrátil od člověka s tím nejdelším natažením objímajících paží, které by mě držely
Takže teď jsem úplně sám
Protože byl Bůh příliš unavený, aby opravil chyby, které udělal s láskou
Myslím, že jeho největší chyba byla stvoření mě
I think that you deserve some form of apology
So here I am, at the end, I'm sorry
Myslím, že si zasloužíš nějakou formu omluvy
Takže tady jsem, na konci, omlouvám se

Text přidala IrogamiCZ

Video přidala IrogamiCZ

Překlad přidala IrogamiCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Winter Forever

Reklama

Seahaven texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.