Playlisty Akce
Reklama

We Cry - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Together we cry…
Together we cry…
Spolu pláčeme ...
Spolu pláčeme ...
Jenny was a poor girl
Living in a rich world
Named her baby Hope when she was just 14
She was hoping for a better world
For this little girl
But the apple doesn’t fall too far from the tree
Jenny byla chudá dívka
Žijící v bohatém světě
Pojmenovala své dítě Naděje když měla jen čtrnáct
Doufala v lepší svět
Pro toto malé děvče
Ale jablko nepadá daleko od stromu
Well she gets that call
Hope’s too far gone
Her baby’s on the way
But nothing left inside
Together we cry!
No, měla takový telefonát,
že Naděje zašla příliš daleko
Její dítě je na cestě
Ale uvnitř nic nezbylo
Spolu pláčeme!
What about the junk head
Could have gone the whole way
Lighting up the stage trying to get a deal
Now he’s lighting up the wrong way
“Something for the pain!”
Man you wanna see this kid he was so fuckin’ unreal
When he gets that call
He’s too far gone
To get it together to sing one song
They won’t hear tonight
The words of a lullaby
Co ta odpadlá hlava
Mohla projít celou cestu
Osvětlující jeviště a zkoušet dostat další dávku
On teď osvětluje zlou cestu
"Něco na bolest!"
Chlape chceš vidět to dítě, byl tak hrozně nereálný
Když měl takový telefonát,
že zašel příliš daleko
Na to aby spolu zpívali jedné písni
Oni dnes večer nebudou poslouchat
Slova ukolébavky
Together we cry…
Yeah, yeah, yeah
Together we cry…
Whoah oh whoah oh whoah
Together we cry…
Oh we cry we cry we cry
Together we cry…
Oh we cry we cry
Whoah oh whoah oh whoah
Spolu pláčeme ...
Hej, hej, hej
Spolu pláčeme ...
Whoa oa whoa oh ...
Spolu pláčeme ...
Oh pláčeme, pláčeme
Whoa oa whoa oh ...
Oh…Mary’s ambitious
She wanna to be a politician
She been dreaming about it since she was a girl
She thought that she’d be the one to change the world
Always trying to pave the way for women in a…man’s world
But life happened, house, kids, 2 cars, husband hits the jar, cheques that don’t go very far now
Now she in it - can’t change it, she keeps her mind on her wages
The only rattling cages!
Oh ... Mary je ambiciózní
Chce být politička
Sní o tom od kdy byla dítětem
Myslela si, že bude tím, kdo změní svět
Stále se snaží vydláždit si cestu pro ženu ... v mužském světě
Ale život šel, dům, děti, 2 auta, manžel, který hází hrnci, kontroluje, tak nechodí moc daleko teď
Nyní je v tom a nemůže to změnit, myslí jen na své odměny
Jen obdivuhodná klec!
Together we cry…
Together we cry…
Spolu pláčeme
Spolu pláčeme
It's so much sadness that flooded the ocean
All is these thing for world is broken
Together we cry!
Je tak hodně smutku, co zaplaví oceán
Všichni naříkáme pro zlomený svět
Spolu pláčeme!
There comes a time when every bird has to fly
At some point every rose has to die
It’s hard to let your children go
Leave home
Where they go?
Who knows!
Getting drunk
Getting stoned
All alone
Teach a man to fish
You’ll feed him never lie
You show your kids the truth
Hope they never lie
Instead of reading in a letter that they’ve gone to something better
“Bet your sorry now! I won’t be coming home tonight”
Přichází čas, kdy každý pták musí odletět
V jednom bodě každá růže musí zahynout
Je těžké nechat vaše dítě jít
Opustit domov
Kam jdou?
Kdo ví!
Opít se
Nechat se ukamenovat
Každý sám
Nauč muže chytat ryby
Nakrmit ho, nikdy nelže
Ukaž svým dětem pravdu
Doufej, že nebudou lhát
Namísto, aby si četl v dopise, že došli někam k lepšímu
"Nech si své omluvu! Dnes večer nebudu doma"
I’m sick of looking for those heroes in the sky
To teach us how to fly
Together we cry!
Je mi špatně z pozorování těch hrdinů na obloze
Kteří nás učí jak létat
Spolu pláčeme!
Together we cry…
Together we cry…
Spolu pláčeme
celkem pláčeme
It's so much sadness that flooded the ocean
All is these thing for world is broken
Together we cry!
Je tak hodně smutku, co zaplaví oceán
Všichni naříkáme pro zlomený svět
Spolu pláčeme!

Text přidala vojtis

Text opravila GYHO

Video přidala Effi

Překlad přidala Raina

Překlad opravila rousseb

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Script

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.