Playlisty Akce
Reklama

Science & Faith - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Tried to break love to a science in an act of pure defiance
I broke her heart (I broke her heart)
As i pulled apart her theories
As i watched her growing weary
I pulled her apart (I pulled her apart)
Zkoušel jsem lásku změnit na vědu, jakožto to čin ryzího vzdoru
Zlomil jsem jí srdce (Zlomil jsem jí srdce)
Jak jsem rozcupoval její teorie
Jak jsem ji viděl stále unavenější
Rozcupoval jsem ji (Rozcupoval jsem ji)
Having heavy conversations
About the furthest constellations of our souls
We’re just trying to find some meaning in the things that we believe in
But we got some ways to go
S dlouhými hovory
O nejvzdálenější konstelaci našich duší
Jen se snažíme najít nějaký význam ve věcech, v něž věříme
Ale pořád toho máme hodně před sebou
Of all of the things that she’s ever said
She goes and says something that just knocks me dead
Ze všech těch věcí, co kdy řekla
Prostě jde a řekne něco, co mě úplně odrovná
You won’t find faith or hope down a telescope
You won’t find heart and soul in the stars
You can break everything down to chemicals
But you can’t explain a love like ours

Víru nebo naději nenajdeš dalekohledem
Srdce nebo duši nenajdeš ve hvězdách
Můžeš všechno rozložit až na chemikálie
Ale nemůžeš vysvětlit lásku, jako je ta naše
It's the way we feel, yeah this is real
It's the way we feel, yeah this is real
Je to způsob, kterým cítíme, ano, to je skutečné
Je to způsob, kterým cítíme, ano, to je skutečné
I tried pushing evolution as the obvious conclusion of the start
It was for my own amusement
Saying love was an illusion of a hopeless heart
Snažil jsem se popohnat evoluci jako zřejmé ukončení začátku
Bylo to pro mé vlastní pobavení,
Říkat, že láska je iluzí beznadějného srdce
Of all of the things that she’s ever said
She goes and says something that knocks me dead
Ze všech těch věcí, co kdy řekla
Prostě jde a řekne něco, co mě úplně odrovná
You won’t find faith or hope down a telescope
You won’t find heart and soul in the stars
You can break everything down to chemicals
But you can’t explain a love like ours
Víru nebo naději nenajdeš dalekohledem
Srdce nebo duši nenajdeš ve hvězdách
Můžeš všechno rozložit až na chemikálie
Ale nemůžeš vysvětlit lásku, jako je ta naše
It's the way we feel, yeah this is real
It's the way we feel, yeah this is real
Je to způsob, kterým cítíme, ano, to je skutečné
Je to způsob, kterým cítíme, ano, to je skutečné
(Of all of the things that she’s ever said
She goes and says something that just knocks me dead)
(Ze všech těch věcí, co kdy řekla
Prostě jde a řekne něco, co mě úplně odrovná)
You won’t find faith or hope down a telescope
You won’t find heart and soul in the stars
you can break everything down to chemicals
but you can’t explain a love like ours
Víru nebo naději nenajdeš dalekohledem
Srdce nebo duši nenajdeš ve hvězdách
Můžeš všechno rozložit až na chemikálie
Ale nemůžeš vysvětlit lásku, jako je ta naše
It’s the way we feel, yeah this is real
It’s the way we feel, yeah this is real
Je to způsob, kterým cítíme, ano, to je skutečné
Je to způsob, kterým cítíme, ano, to je skutečné

Text přidala MiShulkaa

Text opravila ChemGreeny

Videa přidali Effi, CHaZy

Překlad přidala ChemGreeny

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Science & Faith

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.