Playlisty Akce
Reklama

I Want It All - text, překlad

playlist Playlist
[Verse 1]
All I could do I've done
Down every road I've ran
Just tryna find someone
But I did it all for nothing
[Verse 1]
Vše, co jsem mohl udělat, jsem udělal
Po všech cestách jsem běžel
Jen se snažím někoho najít
Ale všechno jsem to dělal zbytečně
Looked for the fire that burnt
Held out so much hope it hurt
They're not mistakes I've learnt
But it comes to love I'm searching for
Hledal jsem oheň, který hořel
Držel se tolik naděje, až to bolelo
Nejsou to chyby, které jsem se naučil
Ale jde o lásku, kterou hledám
[Chorus]
Not just someone I can live with
I want someone I can't live without
Not just someone I can be with
I need someone I can't be without
I will stop at nothing until I find the one
I want it all and then some...
I want it all and then some...
[Chorus]
Ne jen někoho, s kým můžu žít
Chci někoho, bez koho nemůžu žít
Ne jen někoho, s kým můžu být
Potřebuju někoho, bez koho nemůžu být
Nezastavím se před ničím, dokud nenajdu toho pravého.
Chci všechno a ještě něco navíc...
Chci všechno a pak ještě něco...
[Verse 3]
I was a fool you know
Cause who'd ever let you go
But when the story's told
The one that all just to be for nothing
[Verse 2]
Byl jsem blázen, víš?
Protože kdo by tě kdy nechal jít
Ale když se ten příběh vypráví
Ten, co všechno jen tak pro nic za nic
I made you feel worthless
You should have felt priceless
I was in a run
But now I'm gonna ride this
No I didn't see it from the start
But now I know exactly who you are
Kvůli mně ses cítila bezcenná
Měla jsi se cítit bezcenná
Byl jsem na útěku
Ale teď budu jezdit na tomhle
Ne, neviděl jsem to od začátku
Ale teď vím přesně, kdo jsi
[Chorus]
You're not just someone I can live with
You're someone I can't live without
Not just someone I can be with
You're someone I can't be without
I will stop at nothing cause I know you're the one
I want it all and then some...
I want it all and then some...
[Chorus]
Ne jen někoho, s kým můžu žít
Chci někoho, bez koho nemůžu žít
Ne jen někoho, s kým můžu být
Potřebuju někoho, bez koho nemůžu být
Nezastavím se před ničím, dokud nenajdu toho pravého.
Chci všechno a ještě něco navíc...
Chci všechno a pak ještě něco...
[Verse 3]
Made you feel worthless
You should have felt priceless
I was in a run
But now I'm gonna ride this
Didn't see it from the start
But now I know exactly who you are
[Verse 3]
Cítíš se bezcenná
Měla ses cítit bezcenná
Byl jsem na útěku
Ale teď budu jezdit na tomhle
Neviděl jsem to od začátku
Ale teď přesně vím, kdo jsi
[Pre-Chorus]
You're not just...
Just another love, this story happens ones
You're not just...
Just another love, this story happens ones
You're not just someone I can live with
You're someone I can't live without
I want it all and then some...
And then some
[Pre-Chorus]
Nejsi jen...
Jen další láska, tenhle příběh se stává jedněm
Nejsi jen...
Jen další láska, tenhle příběh se stává
Nejsi jen někdo, s kým můžu žít.
Jsi někdo, bez koho nemůžu žít.
Chci všechno a ještě něco navíc...
A pak ještě něco
[Chorus]
You're not just someone I can live with
You're someone I can't live without
Not just someone I can be with
You're someone I can't be without
I will stop at nothing cause I know you're the one
I want it all and then some...
I want it all and then some...
[Chorus]
Ne jen někoho, s kým můžu žít
Chci někoho, bez koho nemůžu žít
Ne jen někoho, s kým můžu být
Potřebuju někoho, bez koho nemůžu být
Nezastavím se před ničím, dokud nenajdu toho pravého.
Chci všechno a ještě něco navíc...
Chci všechno a pak ještě něco...

Text přidal Felipe

Text opravil Felipe

Videa přidal Felipe

Překlad přidal Felipe

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I Want It All - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.