Playlisty Akce
Reklama

Divided States of America - text, překlad

playlist Playlist
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
How many miles must I walk in your shoes
'Fore I know how you feel, know how you feelin'?
How many times must I see you on the news
'Fore I know it's for real, know it's for real?
And how many nights must I hear you sing the blues?
Another gun man running on the loose
How many times must I turn a blind eye
And deny what I'm seeing, deny what I'm seeing?
Kolik mil musím ujít ve tvých botách
Než budu vědět, vědět jak ti je?
Kolikrát tě budu muset vidět ve zprávách
Než budu vědět, vědět, že je to skutečnost?
A kolik nocí tě musím slyšet zpívat blues?
Další ozbrojený muž na útěku
Kolikrát budu muset zavírat oči
A popírat, co vidím, popírat, co vidím?
Another protest to another march
Incite a riot, boy - ready, set, charge
Another gun fest, drop another bomb
Another war child, tell me, what the fuck is going on?
Another scandal from the man in charge
Another white collar criminal at large
We're waking up, we're catching on
We've had enough, we're standing strong
Další protest k dalšímu pochodu
Podněcuj nepokoje, kluku - připravit, pozor, nabít
Další festival zbraní, shoď další bombu
Další dítě vojákem, pověz, co se to sakra děje?
Další skandál od muže ve vedení
Další úřednický zločinec na svobodě
Probouzíme se, začínáme chápat
Máme dost, stojíme pevně
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
'Cause they built these walls so high
Let's reach across that great divide
Protože postavili tyhle zdi tak vysoko
Sáhněme přes tu velkou trhlinu
How many crimes do we have to live through
'Fore we start intervening, start intervening?
How many lives are we going to lose
'Fore we lost all the meaning, lost all the meaning?
Kolik zločinů musíme zažít
Než začneme zasahovat, začneme zasahovat?
Kolik životů ztratíme
Než ztratíme všechen smysl, ztratíme všechen smysl?
Another battleground to another war
Another time to speak less, listen more
We're waking up, we're catching on
We've had enough, we're standing strong
Další bojiště k další válce
Další chvíle mluvit méně a víc naslouchat
Probouzíme se, začínáme chápat
Máme dost, stojíme pevně
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
'Cause they built these walls so high
Let's reach across that great divide
'Cause they built these walls so high
Let's reach across that great divide
Protože postavili tyhle zdi tak vysoko
Sáhněme přes tu velkou trhlinu
Protože postavili tyhle zdi tak vysoko
Sáhněme přes tu velkou trhlinu
Brick by brick, stone by stone
Let's tear this down until it's gone
Until it's gone, until it's gone
Brick by brick, stone by stone
Let's build the bridge to get us home
We're not alone, we're not alone
Yeah (we're not alone)
Cihlu po cihle, kámen po kameni
Strhněme to dokud to nebude pryč
Dokud to nebude pryč, dokud to nebude pryč
Cihlu po cihle, kámen po kameni
Postavme most, který nás dostane domů
Nejsme sami, nejsme sami
Jo (nejsme sami)
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Divided States of America
Divided States of the World
If we don't all stand together
We will fall
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
Rozdělené státy americké
Rozdělené státy světa
Jestli nebudeme stát všichni pohromadě
Bude to náš pád
'Cause they built these walls so high
Let's reach across that great divide
'Cause they built these walls so high
Let's reach across that great divide
Protože postavili tyhle zdi tak vysoko
Sáhněme přes tu velkou trhlinu
Protože postavili tyhle zdi tak vysoko
Sáhněme přes tu velkou trhlinu

Text přidala adzedan13

Překlad přidala LimeLady

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Freedom Child

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.