Playlisty Akce
Reklama

Before The Worst - text, překlad

playlist Playlist
It’s been a while since the two of us talked
About a week since the day that you walked
Knowing things would never be the same
With your empty heart and mine full of pain
Je to už nějakou dobu co jsme spolu mluvili
Asi týden od doby kdy jsi odešla
Vím že věci nebudou už nikdy stejné
S tvým prázdným srdcem a mým plným bolesti
So explain to me, how it came to this
Let’s take it back to the night we kissed
It was Dublin city on a Friday night
With vodkas and coke, I was getting(…)
Tak mi vysvětli jak to došlo až sem
Vraťme to zpět do nocí kdy jsme se líbali
Bylo to město Dublin a páteční noc
S kolou a vodkou jsem dostával...
We were sitting with our backs against the world
Saying things that we thought but never heard
Who would have thought it would end up like this?
Seděli jsme našimi zády směrem ke světu
Říkali jsme věci na které jsme mysleli ale nikdy je neřekli
Kdo by si pomyslel že to skončí takhle?
But everything we talked about is gone
And the only chance we have of moving on
Was trying to take it back before it all went wrong
Ale všechno o čem jsme mluvili už je pryč
A jediná šance kterou máme je odejít
Snažit se to vzít zpátky než se to pokazí
Before the worst
Before we met
Before our hearts decided it’s time to love again
Before today
Before too long
Let’s try and take it back before it all went wrong
Před tím nejhorším
Před naším setkáním
Předtím než se naše srdce rozhodla že je opět čas na lásku
Před dneškem
Před hodně dávnou dobou
Pojďme to vzít zpátky než se to všechno pokazí
There was a time that we’d stay up all night
Best friends, yeah, talking til the daylight
Took the joys alongside the pain
With not much to lose but so much to gain
Bývaly doby kdy jsme byli vzhůru celou noc
Nejlepší přátelé ano mluvili jsme do svítání
Brali jsme radosti hned vedle bolesti
Nemohli jsme tolik ztratit ale tak moc získat
Are you hearing me? Cuz I don’t wanna miss
That you would drift on memory bliss
It was Grafton street, on a rainy night
I was down on one knee and you were mine for life
Slyšíš mě? Protože já o tebe nechci přijít
Ty se budeš unášet na mé blahé paměti
Byla to Grafton ulice a deštivá noc
Byl jsem dole na kolenou a ty jsi byla můj celý život
We were thinking we would never be apart
With your name tattooed across my heart
Who would have thought it would end up like this?
Mysleli jsme si že nikdy nebudeme od sebe
S tvým jménem vytetovaným přes mé srdce
Kdo by si pomyslel že to skončí takhle?
But everything we talked about is gone
And the only chance we have of moving on
Was trying to take it back before it all went wrong
Ale všechno o čem jsme mluvili je pryč
A jediná šance je přejít to
Snažit se to vzít zpátky než se to všechno pokazí
Before the worst
Before we met
Before our hearts decided it’s time to love again
Before today
Before too long
Let’s try and take it back before it all went wrong
Před tím nejhorším
Před naším setkáním
Předtím než se naše srdce rozhodla že je opět čas na lásku
Před dneškem
Před hodně dávnou dobou
Pojďme to vzít zpátky než se to všechno pokazí

Text přidala vojtis

Videa přidali rozkovaka, CHaZy

Překlad přidal tjtesi

Překlad opravila Effi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Script

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.