Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I walk in cold rain
With my telescope in my hand
I had to go 27,000 miles with this cane
Now it's broken into pieces
So little time remains
Jdu v chladném dešti
S dalekohledem v ruce
Musel jsem jít 27,000 mil se svou hůlkou
Teď je zlomená na kousky
Takže zbývá málo času
I hear these voices in in the air
And I know they're just repeating
The language of the land
And the sky that I survey
Slyším ty hlasy ve vzduchu
A vím, že se opakují
Jazyk země
A nebe dohlíží
I'm reciting all the verses
Prayin' straight from the book beside my bed
It's different now I'm here
Every question's coming clear
Recituju všechny verše
Poctivě se modlím z knihy vedle mojí postele
Teď je to jiný Jsem tady
Všechny otázky přicházejí jasně
Yeah I found so many places
That I don't know where I'm at
Came right on every story
And now I can't come back
Yeah Našel jse tak mnoho míst
Že nevím kde jsem
Pravda přichází v každém příběhu
A teď se nemůžu vrátit
And these voices in the aisle
And I know they're just repeating
The language of the land
And the sky that I survey
A ty hlasy v uličkách
A vím, že se opakují
Jazyk země
A nebe dohlíží
Everywhere I have to go
Is so very far away
Away
Yeah, so far away
Too far away
Všude kam musím jít
Je to velmi daleko
Daleko
Yeah, tak daleko
Příliš daleko
I get these voices in my head
But I know they're just repeating
The language of the land
And the sky that I survey
Everywhere I have to go
Is so very far away
Dostal jsem ty hlasy v mojí hlavě
Ale vím, že se opakují
Jazyk země
A nebe dohlíží
Všude kam musím jít
Je to velmi daleko
I walk in cold rain
I got my telescope in my hand
I had to go 27,000 miles with this cane
But it's broken into pieces
And so little time remains
Jdu v chladném dešti
S dalekohledem v ruce
Musel jsem jít 27,000 mil se svou hůlkou
Teď je zlomená na kousky
Takže zbývá málo času
I walk in cold rain
I walk in cold rain
Cold rain
I walk in cold rain
Cold rain falling down
I feel the cold rain falling down
I feel cold rain falling down
Jdu v chladném dešti
Jdu v chladném dešti
Chladném dešti
Jdu v chladném dešti
Chladný dešť padá dolů
Cítím chladný dešť padající dolů
Cítím chladný dešť padající dolů

Text přidal atblatex

Video přidal atblatex

Překlad přidal vraby

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Even If And Especially When

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.