Playlisty Akce
Reklama

Lives - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Everybody dance, when you dance, when you wanna dance
When you wanna dance, you will get in a trance
Everybody sees, what they see, what they wanna see
Everyone believes what they never have seen
Come with me let's go,
Where we trace back the lives that show
You will never know
Unless you come with me, let's go
Everybody dance, when you dance, when you wanna dance
When you start to dance, you will get in a trance
Všichní tančí, když tančíš, když chceš tančit
Když chceš tančit, dostaneš se do transu
Všichni vidí, to co vidí, to co vidět chtějí
Všichni věří v to co nikdy neviděli
Pojď semnou tam,
kde sledujeme životy, které se ukážou
Nikdy nebudeš vědět
Pokud jsi přišel semnou
Všichní tančí, když tančíš, když chceš tančit
Když chceš tančit, dostaneš se do transu
All of our lives we put up a fight
Our heroes have died
All of our lives we've known wrong from right
Our people survived
Všechny naše životy jsme postavili do boje
Naši hrdinové zemřeli
Všechny naše životy, které jsme znali špatně právem
Naši lidé přežili
Everyone get high
There's no need to justify
Everyone get high
There's no need to justify
We will occupy
And we all know the reasons why
We will occupy
And we drink tea 'till we die
Knowing something true
Absolutely unbearable
Knowing something true
That will change the world I know
Everyone get high
There's no need to justify
Everyone get high
There's no need to justify
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
Budeme okupovat
a my všichni víme důvody proč
Budeme okupovat
a pijeme čaj do té doby, než zemřeme
S věděním něčeho pravdivého
absolutně nesnesitelného
S věděním něčeho pravdivého
Co může změnit svět jak ho znám
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
All of our lives we put up a fight
Our heroes have died
All of our lives we've known wrong from right
Our people survived
All of our lives
All of our lives
All of our lives
All of our lives we did what was right
Our soul will survive
Všechny naše životy jsme postavili do boje
Naši hrdinové zemřeli
Všechny naše životy, které jsme znali špatně právem
Naši lidé přežili
Všechny naše životy
Všechny naše životy
Všechny naše životy
Všechny naše životy, se kterými jsme udělali to, co bylo správné
Naše duše přežije
We are the people who were kicked out of history
We are the people who exist in victory
You will deny
We will verify
How long can you run
You will deny
We will verify
So it shall be done
Jsme lidé, kteří byli vykopnuti z historie
Jsme lidé, kteří existují ve vítězství
Budete popírat
My si oveříme
Jak dlouho dokážeš běžet
Budete popírat
My si ověřít
Tak to musí být uděláno
Everybody dance, when you dance, when you wanna dance
When you start to dance, you will get in a trance
Everyone get high
There's no need to justify
Everyone get high
There's no need to justify
Všichní tančí, když tančíš, když chceš tančit
Když začneš tančit, dostaneš se do transu
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
All of our lives we put up a fight
Our heroes have died
All of our lives we've known wrong from right
Our people survived
All of our lives
All of our lives
All of our lives
All of our lives we've put up a fight
Survived genocide
Survived genocide
Všechny naše životy jsme postavili do boje
Naši hrdinové zemřeli
Všechny naše životy, které jsme znali špatně právem
Naši lidé přežili
Všechny naše životy
Všechny naše životy
Všechny naše životy
Všechny naše životy, které jsme postavili do boje
přežily genocidu
přežily genocidu
Everybody dance, when you dance, when you wanna dance
When you start to dance, you will get in a trance
Everyone get high
There's no need to justify
Everyone get high
There's no need to justify
Všichní tančí, když tančíš, když chceš tančit
Když začneš tančit, dostaneš se do transu
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit
Každý se zhulí
Není třeba to ospravedlnit

Text přidal SOADmalakian

Video přidal SOADmalakian

Překlad přidal uzinka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dictator

Reklama

Scars On Broadway texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.