Playlisty Kecárna
Reklama

Voices - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My body hit the ground
I've closed my eyes forever
When flash of light and thunder
Have torn apart the darkness
Moje tělo padlo k zemi
Navěky jsem zavřela svoje oči
Když záblesk světla a hrom
Rozdělily temnotu
The only image in my sight, the last scene
Listen to voices in my mind
(My hand upon thee makes you clean)
Why have I been so blind?
Jediný obraz v mém dohledu, poslední scéna
Poslouchej hlasy v mé mysli
(Moje ruce nad tebou tě očišťují)
Proč jsem byla tak slepá?
This time of tears and sorrow brought us to life
(And I will cast you back!)
From the abyss to the bright distant light
We are leaving our bodies to be sacrificed
(Your sacrifice is damned!)
Voices are calling and crying, guiding us through endless night
Tenhle čas slz a smutku nás dovedl do života
(A já tě zaženu zpátky!)
Z propasti do jasného vzdáleného světla
Opouštíme naše těla jako oběť
(Tvá oběť je zatracená!)
Hlasy volají a pláčou, vedou nás nekonečnou nocí
For a moment I felt nothing
And then the pain awoke me
The world was white and empty
As if I was a spirit
Na chvíli jsem necítila nic
A pak mě probudila bolest
Svět by byl bílý a prázdný
Kdybych byla duch
And suddenly it all has turned to crimson-black
Those voices in the darkness said:
(We missed you, so welcome back!)
A najednou se všechno změnilo v karmínově černou
Tyhle hlasy v temnotě řekly:
(Chyběla jsi nám, tak vítej zpět!)
This time of tears and sorrow brought us to life
(Damn you for all the times!)
From the abyss to the bright distant light
Rise!
Tenhle čas slz a smutku nás dovedl do života
(A já tě zaženu zpátky!)
Z propasti do jasného vzdáleného světla
Povstaň!

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Silver Lining

Reklama

Scarleth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.