Playlisty Kecárna
Reklama

Night of Lies - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Night is burning, it's full of terror
Black and red are embraced in pain
Better fight than to choose despair
Common cause is inflaming brain
Noc hoří, je plná hrůzy
Černá a červená se objaly v bolesti
Radši bojuj, než si zvolíš zoufalství
Společnou příčinou je rozpálený mozek
Stand united and fight
Don't be afraid
Giving wrath and might
For the new crusade
Forge your armour like a smith
From iron rage
Time to believe
In a brand new age
Where heroes stop
Deceit and lie
Heavy bloody crop
Left to rot behind
It's the moment of revenge
For your broken life
Walk on the edge
And fall or fly
Stůjte sjednocení a bojujte
Nebojte se
Dávající hněv a moc
Pro novou křížovou výpravu
Zpevni svou zbroj jako kovář
Z železného vzteku
Čas věřit
V zbrusu nový věk
Kde hrdinové přestávají
Děsit se a lhát
Těžká krvavá plodina
Je to moment pomsty
Za tvůj zlomený život
Kráčej po okraji
A padni nebo leť
Taking orders from hidden faces
It's not good not to know your boss
Shields won't save them from bricks and maces
But who'll save you from double-cross?
Udělujíc příkazy se zakrytými tvářemi
Není dobré neznat svého šéfa
Štíty je neochrání před cihlami a palicemi
Ale kdo tě zachrání před dvojitým křížem?
Truth is bought
It's a plot
To change the course of time
Who is right?
You decide
To fight or to resign
Pravda je zakoupená
Je to spiknutí
Ke změnění kurzu času
Kdo má pravdu?
Rozhoduješ se
Mezi bojem a odstoupením
(March the streets, let the torches burn)
(Here and now our force is born)
(Rotten world must fall, be the one to break the wall)
(Warrior of light, it's your night of glory)
(Pochoduj ulicemi, nechť pochodně hoří)
(Tady a teď se naše síla rodí)
(Shnilý svět musí padnout, buď tím, kdo prolomí zeď)
(Válečník světla, to je tvá noc slávy)
(Hands, thirsty for blood)
(Minds, thirsty for blood)
(Hands, thirsty for blood)
(Minds, thirsty for blood)
(Ruce, žízeň po krvi)
(Mysle, žízeň po krvi)
(Ruce, žízeň po krvi)
(Mysle, žízeň po krvi)
Walk on the edge
And fall or fly!
Kráčej po okraji
A padni nebo leť!

Text přidal paja65

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Silver Lining

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.