Playlisty Kecárna
Reklama

Last Hope - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Wind in pale sunlight
Raising ashes from the ground
Once city full of life
Now is dreary, dark profound
Vítr v bledém slunečním světle
Zvedající popel ze země
Kdysi město plné života
Je teď chmurné, temně hluboké
I can't remember day when everything's changed
And my world turned into dust... I am the last!
Now it’s a shadow of old beauty and might
It had before we've lost the fight
Nemůžu si vzpomenout na den, kdy se všechno změnilo
A můj svět se změnil v prach ...jsem poslední!
Teď je to stín staré krásy a moci
Bylo to předtím, prohráli jsme boj
Before... green paradise
Now rusted metal, poisoned lakes
We've been too proud and blind
But paid in full for our mistakes
Předtím ...zelený ráj
Teď zrezivělý kov, otrávená jezera
Byli jsme moc hrdí a slepí
Ale naše omyly jsou splacené
Day turns into night
And my demons creep out from the depth of my soul
To remind me of horror we've made
I close my eyes but I can't make these thoughts go away
I wish I could return for one day
Den se mění v noc
A mí démoni se plazí z hloubky mé duše
Aby mi připomněli horor, který jsme stvořili
Zavírám svoje oči, ale nemůžu tyhle myšlenky zahnat
Přeji si, abych se mohla na den vrátit
Hope
Only hope makes me try to survive one more day
To move forward until I can find
Way to restore what was lost... I am carried away
I might be the last hope for mankind
Naděje
Jediná naděje mě nutí zkoušet přežít další den
Abych se pohnula kupředu, než najdu
Cestu k obnovení toho, co bylo ztracené ...jsem odnášena
Možná jsem poslední nadějí lidstva

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Silver Lining

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.