Kecárna Playlisty
Reklama

No Rest for the Wicked - text, překlad

playlist Playlist
You’re like lambs to the slaughter
Stand in line and wait your turn
I am the destroyer
This thing, you quickly learn
Have no fear and come with me
Enter my reality
I am your hybrid curse
This is my universe
Jste jako jehňata na porážce
Sojíte v řadě a čekáte na své kolo
Jsem ničitel
Tato věc, učíte se rychle
Neboj se pojď se mnou
Vejdi do mé reality
Jsem tvé smíšené prokletí
Toto je můj vesmír
No rest for the wicked
No rest till the work is done
No rest for the wicked
No peace for the chosen ones
Žádný odpočinek pro zkažené
Žádný odpočinek dokud práce neskončí
Žádný odpočinek pro zkažené
Žádný mír pro vyvolené
Take your chance and start to run
This game of death has just begun
If you die, I still exist
This will be your nemesis
Vem si svou šanci a začni utíkat
Tato hra smrti právě začala
Když zemřeš já stále existuji
Toto bude tvá nemesis
No rest for the wicked
No rest till the work is done
No rest for the wicked
No peace for the chosen ones
Žádný odpočinek pro zkažené
Žádný odpočinek dokud práce neskončí
Žádný odpočinek pro zkažené
Žádný mír pro vyvolené
Welcome to my sacrifice
Have you come to spend the night?
Have no fear and come with me
Enter my reality
In this place where darkness dwells
You will face your private hells
In my labyrinth of fire
I will build your funeral pyre
Vítej na mé oběti
Přišel jsi strávit noc?
Neboj se a pojď za mnou
Vstup do mé reality
V tomto místě kde temnota přebývá
Budeš čelit svým osobím peklům
V mém bludišti ohně
Vybuduji tvou prohřební hranici
No rest for the wicked
No rest till the work is done
No rest for the wicked
No peace for the chosen ones
Žádný odpočinek pro zkažené
Žádný odpočinek dokud práce neskončí
Žádný odpočinek pro zkažené
Žádný mír pro vyvolené

Text přidala beauty

Video přidala beauty

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Call to Arms

Reklama

Saxon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.