Kecárna Playlisty
Reklama

Demon Sweeney Todd - text, překlad

playlist Playlist
Come hear the story come gather round
About the demon of London town
Přijďte vyslechnout ten příběh, shromážděte se kolem
O démonovi města Londýn
Come hear the story come gather round
About the demon of London town
I bid you welcome you hear him call
Behind these doors he'll serve you all
Feel the knife on your skin now you pay for your sin
Let the blood start to flow
Full of panic and fear whispered words in your ear
Přijďte vyslechnout ten příběh, shromážděte se kolem
O démonovi města Londýn
Nabízím vám, zavítejte, slyšíte ho volat
Za těmito dveřmi bude sloužit vám všem
Cítíte nůž na kůži, teď budete platit za své hříchy
Nechť krev začne proudit
Plný paniky a strachu slyšíš, jak ti šeptá do ucha slova
I am the demon Sweeney Todd
Demon Sweeney Todd
Já jsem démon Sweeney Todd
Démon Sweeney Todd
Come death and murder that was his trade
He strips your bones for the bargain he made
Below the chamber he cuts at your flesh
A pile of meat is all that is left
Feel the knife on your skin now you pay for your sin
Let the blood start to flow
Full of panic and fear whispered words in your ear
Přijde smrt a vražda, která byla jeho obchodem
On proužky vašich kostí pro ten obchod zdělal
Pod komorou má škrty ve vašem těle
A hromada masa je všechno, co je vlevo
Cítíte nůž na kůži, teď budete platit za své hříchy
Nechť krev začne proudit
Plný paniky a strachu slyšíš, jak ti šeptá do ucha slova
I am the demon Sweeney Todd
Demon Sweeney Todd
Já jsem démon Sweeney Todd
Demon Sweeney Todd
They say he's crazy he's just insane
Some say revenge was the reason he came
He was the demon of London town
Říkají, že je šílený, že je to prostě blázen
Někteří říkají, že pomsta byla tím důvodem, proč přišel
Byl to ten démon města Londýn
Some say he's crazy some say he's mad
Some say revenge is what drove him to bad
Was he a vicious black lies?
I am the demon the demon he cries
Feel the knife on your skin now you pay for your sin
Let the blood start to flow
Full of panic and fear whispered words in your ear
Někteří říkají, že je šílený, někteří říkají, že je zblázněný
Někteří lidé říkají, že pomsta je to, co ho svedlo ke špatnému
Byl to špinavý černý lhář?
Jsem démon, démon, který křičí
Cítíte nůž na kůži, teď budete platit za své hříchy
Nechť krev začne proudit
Plný paniky a strachu slyšíš, jak ti šeptá do ucha slova
Feel the knife on your skin now you pay for your sin
Let the blood start to flow
Full of panic and fear whispered words in your ear
Cítíte nůž na kůži, teď budete platit za své hříchy
Nechť krev začne proudit
Plný paniky a strachu slyšíš, jak ti šeptá do ucha slova
I am the demon Sweeney Todd
Demon Sweeney Todd
Demon Sweeney Todd
Demon Sweeney Todd
Já jsem démon Sweeney Todd
Démon Sweeney Todd
Démon Sweeney Todd
Démon Sweeney Todd

Text přidal c.WO.k

Video přidal c.WO.k

Překlad přidala ashlinka149

Překlad opravila Heaven

Je zde něco špatně?
Reklama

Into The Labyrinth

Reklama

Saxon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.