Kecárna Playlisty
Reklama

Back in '79 - text, překlad

playlist Playlist
It was back in ‘79
When we rode the mighty tide
It swept across the world
We came together
Stalo se to zpátky v devětasedmdesátem
Když jsme jeli po silné vlně
Smetla celý svět
Přišli jsme spolu
We never stood alone
Wherever we did roam
This legacy of rock
Would last forever, yeah
Nikdy jsme nestáli sami
Kamkoli jsme se zatoulali
Toto dědictví rocku
Vydrží navěky, yeah
[chorus]
Show me your hands
Show me your hands
Raise up your hands
Deliver me
(refrén)
Ukažte mi své ruce
Ukažte mi své ruce
Zvedněte své ruce
Vyneste mě
Defenders of the faith
To you this vow we make
When our back’s against the wall
We’ll not surrender
Obránci víry
K vám skládáme tuto přísahu
Když jsou naše záda u zdi
Nevzdáme se
You may be young or old
There’s no difference at all
Just raise your glasses high
And sing our song
Můžete být mladí nebo staří
V tom vůbec není rozdíl
Jen zvedněte vysoko své sklenice
A zpívejte naši píseň
[chorus] (refrén)
[chorus] (refrén)
It was back in ‘79
When we rode the mighty tide
The music will go on
And never die
Stalo se to zpátky v devětasedmdesátem
Když jsme jeli po silné vlně
Hudba bude pokračovat dál
A nikdy nezemře
[chorus] (refrén)
[chorus] (refrén)

Text přidala beauty

Video přidala beauty

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Call to Arms

Reklama

Saxon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.