Playlisty Kecárna
Reklama

Symmetry - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

So would you tell me now
Are life and death a symmetry
Balanced on scales, either side chosen
And could these moments balance out against eternity
Promise inferred, words never spoken
Tak mi řekni hned teď
Jsou život a smrt symetrie
Vyrovnané na měřítku, kterákoli strana vybrána
A mohly by tyto dva momenty být vyvážená napříč věčnosti
Slib odvozený, slova nikdy nevyřčená
My life is burning
Could you read by the light
Letters I've written, never to follow
Poets and madmen all defy reason
Still in my mind I know
I want to live my life with you
Dying hard
Play the whole hand 'til it's through
Dying hard
Dying hard
Dying hard
Dying hard
Můj život hoří
Mohl by si číst podle světla
Dopisy, které jsem napsal, nikdy nenásledoval
Básníci a blázni všichni vzdorují smyslu
Ve své mysli stále vím
Chci svůj život žít s tebou
Umírat těžce
Hrát celou rukou, dokud není skrz
Umírat těžce
Umírat těžce
Umírat těžce
Umírat těžce
And in your arctic night
You contemplate eternity
Walking on water
Frozen in silence
And in that moment would you
Turn around and turn to me
Laughing away night's darker tyrants
A ve své arktické noci
Rozjímáš nad věčností
Chodit po vodě
Zmrzlé v tichu
A v tento okamžik
Otočil by ses a otočil se ke mně
A smíchem zahnal pryč tyhle noci temné tyrany
My life is burning
Could you read by the light
Letters I've written, never to follow
Poets and madmen all defy reason
Still in my mind I know
I want to live my life with you
Dying hard
Play the whole hand 'til it's through
Dying hard
Dying hard
Dying hard
Dying hard
Můj život hoří
Mohl by si číst podle světla
Dopisy, které jsem napsal, nikdy nenásledoval
Básníci a blázni všichni vzdorují smyslu
Ve své mysli stále vím
Chci svůj život žít s tebou
Umírat těžce
Hrát celou rukou, dokud není skrz
Umírat těžce
Umírat těžce
Umírat těžce
Umírat těžce
Some nights I spend alone inside my head
But it's better than losing it
And if you want to turn it all around
It's your life you're choosing it
Nějaké noci jsem strávil sám uvnitř své hlavy
Ale je to lepší, než ji ztrácet
A pokud by jsi chtěl to všechno otočit
Je to tvůj život, ty si to vybíráš
I want to live my life with you
Dying hard
Play the whole hand 'til it's through
Dying hard
Dying hard
Dying hard
Dying hard
Chci svůj život žít s tebou
Umírat těžce
Hrát celou rukou, dokud není skrz
Umírat těžce
Umírat těžce
Umírat těžce
Umírat těžce

Text přidal atblatex

Video přidal atblatex

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Handful of Rain

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.