Playlisty Akce
Reklama

Summers Rain - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Standing alone in a dream
Where nothing is real
But oh how real it feels
There were times I lost my way
I was alone, lost in a haze
Where are you now
I'll find you somehow
Stojící sám ve snu
Kde nic není skutečné
Ale oh, jak skutečně to je cítit
Byly časy, kdy jsem ztratil svou cestu
Byl jsem sám, ztracen v mlze
Kdy jsi teď
Já tě nějak najdu
And do I stand alone
Like a fool out in the rain
Hanging on somehow
To an ancient vow
Where there's nothing left to gain
And do you know
How it feels inside
To be all alone
A fool and his pride
A stojím já sám
Jako blázen venku v dešti
Nějak se stále držící
Dávného slibu
Kde tady nezůstalo už nic, co získat
A víš ty
Jak to je cítit uvnitř
Být úplně sám
Blázen a jeho hrdost
Scars are the wounds that we show
Time only heals
When you're letting go
Many night I'd lay awake
Tossing and turning till daybreak
Where are you now
I'll find you somehow
Jizvy jsou rány, které ukazujeme
Čas pouze léčí
Když to necháváš jít
Mnoho nocí jsem ležel bdělý
Házejíc sebou a otáčeje se až do rozbřesku
Kde nyní jsi
Já tě nějak najdu
And do I stand alone
Like a fool out in the rain
Hanging on somehow
To an ancient vow
Where there's nothing left to gain
And do you know
How it feels inside
To be all alone
A fool and his pride
A stojím já sám
Jako blázen venku v dešti
Nějak se stále držící
Dávného slibu
Kde tady nezůstalo už nic, co získat
A víš ty
Jak to je cítit uvnitř
Být úplně sám
Blázen a jeho hrdost
In a summer's rain
In a summer's rain
In a summer's rain
In a summer's rain
V letním dešti
V letním dešti
V letním dešti
V letním dešti
Sometimes you got to believe
Beyond yesterday
I'm gonna find my way
In the summer's rain
In a summer's rain
In a summer's rain
In a summer's rain
I'm gonna find a way
Run away
Far away
Někdy musíš věřit
Mimo včerejšek
Já najdu svou cestu
V letním dešti
V letním dešti
V letním dešti
V letním dešti
Já najdu způsob
Utíkej pryč
Daleko pryč

Text přidal atblatex

Video přidal letale

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gutter Ballet

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.