Playlisty Akce
Reklama

Starlight - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We never fear the night, we bring our own starlight
Dropped on the world below, wait for the afterglow
Nikdy jsme se nebáli noci, přinášíme své vlastní hvězdné světlo
Upuštěné na svět dole, čeká na dozáření
We never fear the night, we bring our own starlight
Dropped on the world below, wait for the afterglow
And in the dark they wed, we're dancing with the dead
And if the ground's been stained, colors run in the rain
Nikdy jsme se nebáli noci, přinášíme své vlastní hvězdné světlo
Upuštěné na svět dole, čeká na dozáření
A ve tmě se sezdávají, my tančíme s
mrtvými
A pokud země byla potřísněna, barvy běží v
dešti
Run away, no delay - do we have to show you?
Don't expect mercy yet, we don't even know you
Hear the press, nothing less - saying that we don't care
Understand it's the land and you'd have to be there
Utíkej pryč, neotálej - musíme ti ukázat?
Ještě neočekávej milost, my tě ani neznáme
Slyš ten tlak, nic víc - říkajíc, že nás to
nezajímá
Rozuměj, že je to země a ty tu musíš být
We never contemplate, we only offer fate
And in the night they arc, flowering in the dark
Filling the sky with red, till all their needs are fed
Then like the childhood tear they quickly disappear
My nikdy nerozjímáme, my jen nabízíme osud
A v noci se oni klenou, kvetoucí v temnotě
Naplňujíc oblohu červení, dokud všechny jejich potřeby nejsou nakrmeny
Pak jako slzy dětství oni rychle zmizí
Run away, no delay - do we have to show you?
Don't expect mercy yet, we don't even know you
Hear the press, nothing less - saying that we don't care
Understand it's the land and you'd have to be there
Utíkej pryč, neotálej - musíme ti ukázat?
Ještě neočekávej milost, my tě ani neznáme
Slyš ten tlak, nic víc - říkajíc, že nás to
nezajímá
Rozuměj, že je to země a ty tu musíš být
Run away, no delay - do we have to show you?
Don't expect mercy yet, we don't even know you
Hear the press, nothing less - saying that we don't care
Understand it's the land and you'd have to be there
Utíkej pryč, neotálej - musíme ti ukázat?
Ještě neočekávej milost, my tě ani neznáme
Slyš ten tlak, nic víc - říkajíc, že nás to
nezajímá
Rozuměj, že je to země a ty tu musíš být

Text přidal atblatex

Text opravila WhiteCorco

Video přidal paja65

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dead Winter Dead

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.