Playlisty Kecárna
Reklama

St Patricks - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hey there Lord it's me
I wondered if you're free
Or not asleep
This just won't keep
It seems I just don't see
Hej tady, Pane, to jsem já
Zajímalo mě, jestli jsi volný
Nebo nespíš
Tohle se prostě neudrží
Vypadá to, že já prostě nevidím
Why all the things we asked
Or prayed would come to pass
Have gone unheard
Like silent words
That slip into the past
Proč všechny ty věci, o které jsme žádali
Nebo se modlil, aby se staly
Byly nevyslyšené
Jako tichá slova
Která proklouzla do minulosti
'Cause Lord they're not schemes
Can't you tell dreams
Why do you let them slip by
Never even tried
Protože Pane, tady nejsou plány
Nemůžeš ty vyslovit sny
Proč je necháváš proklouzávat kolem
Nikdy jsi ani nezkusil
It isn't you don't hear
There's far too many tears
Or can't you feel
Are we unreal
To one who knows no peers
To není, ty neposloucháš
Je tady až příliš mnoho slz
Nebo necítíš
Jsme neskuteční
Pro toho, kdo zírá
You say we must pay dues
But still I am confused
I need to walk
And with you talk
Instead of to statues
Ty říkáš, že musíme platit dluhy
Ale já jsem stále zmatený
Musím se projít
A s tebou mluvit
Místo se sochami
'Cause Lord they're not schemes
Can't you tell dreams
Why do you let them slip by
Never even tried
Protože Pane, tady nejsou plány
Nemůžeš ty vyslovit sny
Proč je necháváš proklouzávat kolem
Nikdy jsi ani nezkusil
'Cause you take all the fame
But who'll accept the blame
For all the hurt
Down here on earth
Unnecessary pain
Surely you must care
Or are you only air
Built in our minds
When we're in binds
Never really there
Protože ty pobíráš veškerou slávu
Ale kdo příjme vinu
Za všechno ublížení
Tady dole na zemi
Zbytečnou bolest
Určitě se musíš zajímat
Nebo jsi pouze vzduch
Vytvořený v našich myslích
Když jsme v poutech
Nikdy opravdu zde
Can we be tired of you
Is that something we're allowed to do
For even the blind change their views
And it's time we tried something new
Můžeme tebou býti zkoušeni
Je to něco, co máme dělat
Protože i slepí změní své pohledy
A je čas zkusit něco nového
So I've pled my case
I'll now pull my escape
Didn't mean to doubt
What it's all about
Seems I forgot my place
Tak jsem hájil svůj případ
Nyní vytáhnu na svůj útěk
Nechtěl jsem pochybovat
O čem to všechno je
Vypadá to, že jsem zapomněl své místo
But if you find the time
Please change the story line
Or give a call
Explain it all
I'll even leave the dime
Ale pokud najdeš čas
Prosím, změň dějovou linku příběhu
Nebo zavolej
Vysvětli to vše
Dokonce tu nechám deseticent

Text přidal atblatex

Video přidal letale

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Streets: A Rock Opera

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.