Playlisty Akce
Reklama

The Sign Of The Trident - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Axis of faith
Raw, and untamed in spirit
To do and undo...
We chew this world
And Spit it out
Osa víry
Surová a nezkrocená v duchu
Tvořit a ničit...
Sežvýkáme tento svět
A vyplivneme ho
Opinions rise and opinions fall
At the end of days
The trident stands tall
With limitless range
Illuminates all
Názory vyvstávají a názory upadají
Na konci dní
Zůstává vznosný trojzubec
V neomezeném rozsahu
Vše ozařuje
Answers to no one
Certain and bold
It makes us
Stick to the cause
Odpovědi nikomu
Zaručené a troufalé
Nutí nás
Se držet cíle
The wear and tear
Of agony stretched
It makes us...
It makes us stick to the cause
Opotřebený a potrhaný
Napjatý v agónii
Nutí nás...
Nutí nás se držet cíle
The dustcloud left
From a charging bull
Broken bones and bridges burnt
Fuck them all - It never stops
Zbyl jen oblak prachu
Po rozzuřeném býkovi
Polámané kosti a spálené mosty
Ať všichni táhnou do prdele - nikdy to neskončí
The Sign of the Trident
Stands paramount, eternal and tall
With tears in our eyes
Above them all
Znamení Trojzubce
Zůstává svrchované, věčné a vznosné
Se slzami v našich očích
Nad tím vším
Answers to no one
Certain and bold
It makes us
Stick to the cause
Odpovědi nikomu
Zaručené a troufalé
Nutí nás
Se držet cíle
The wear and tear
Of agony stretched
It makes us...
It makes us stick to the cause
Opotřebený a potrhaný
Napjatý v agónii
Nutí nás...
Nutí nás se držet cíle
Nothing, no nothing can challenge this call
Larger than life, soul and sound
Of undying tribal war
Nic, ne nic nemůže vzývat toto volání
Delší než život, duše a zvuk
Nekonečné rodové války
The cracking whip
Held by and iron fist
Determined and loyal
A constellation of bright shining stars
Práskající bič
Svíraný ocelovou pěstí
Rozhodný a věrný
Konstalace jasně zářících hvězd
Answers to no one
Certain and bold
It makes us
Stick to the cause
Odpovědi nikomu
Zaručené a troufalé
Nutí nás
Se držet cíle
The wear and tear
Of agony stretched
It makes us...
It makes us stick to the cause
Opotřebený a potrhaný
Napjatý v agónii
Nutí nás...
Nutí nás se držet cíle

Text přidala MissH

Video přidal obladi

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravila Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Age Of Nero

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.