Playlisty Kecárna
Reklama

Phoenix - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Into the night
My long suffering friend
We'll be reborn again
Right here where everything ends
Do noci
Můj dlouho trpící příteli
Budeme znovuzrozeni
Právě tady, kde vše končí
Face to the sky
A trail of smoke in the air
Pass into emptiness
New life's awaiting you there
Tváří v tvář nebi
Stoupá vzduchem sloupec dýmu
Přenechán prázdnotě
Čeká Tě tam nový život
Slave to some wretched old imagination of yesteryear
All that grows in the skulls of the living are flowers of fear
Zotročen nějakou ubohou starou fantazií z dávných dob
Vše, co roste v lebkách živých jsou jen květy strachu
The morning red
A sun god calling you back
Down through a thousand years
White embers whistle and crack
Rudé ráno
Bůh slunce Tě volá zpět
Dolů skrze tisíce let
Doběla rozpálené uhlíky pískají a praskají
Await the dawn with her kiss of redemption, my firebird!
You were the queen of the souls of men before there was the word
Počkej na úsvit a její polibek vykoupení, můj ptáku ohniváku!
Byla's královnou lidských duší ještě dříve, než vzniklo samo slovo
The morning new
The morning red
The fiery promise
Mad swirling smoke
Wheels round her head
Nové ráno
Rudé ráno
Ohnivý slib
Šílený vířící kouř
Kroužící kolem její hlavy
Dedication to the queen of souls,
Her lost disciples
And when the fire's work is done
Our time to be reborn
Věnován královně duší,
Jejím ztraceným učedníkům
A když je práce ohně dokonána
Nadchází náš čas
By pagan streams
A wind whips the leaves from the trees
And it is revealed to us
That we are dreams within dreams
Pohanskými proudy
Strhává vítr listí ze stromů
A dává nám poznat
Že jsme jen pouhé sny ve snech
Born from some wretched old imagination of yesteryear
Now all that grows in the skulls of the living are flowers of fear
Zrozen z nějaké ubohé staré fantazie z dávných dob
Nyní vše, co roste v lebkách živých jsou jen květy strachu
The morning new
The morning red
The fiery promise
Mad swirling smoke
Wheels round her head
Nové ráno
Rudé ráno
Ohnivý slib
Šílený vířící kouř
Kroužící kolem její hlavy
Dedication to the queen of souls,
Her lost disciples
And when the fire's work is done
Our time to be reborn
Věnován královně duší,
Jejím ztraceným učedníkům
A když je práce ohně dokonána
Nadchází náš čas
The morning new
The morning red
The fiery promise
Mad swirling smoke
Wheels round her head
Nové ráno
Rudé ráno
Ohnivý slib
Šílený vířící kouř
Kroužící kolem její hlavy
Dedication to the queen of souls,
Her lost disciples
And when the fire's work is done
The phoenix now reborn
Věnován královně duší,
Jejím ztraceným učedníkům
A když je práce ohně dokonána
Se zrodí Phoenix

Text přidala Raduwa

Video přidala damnedSeal

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň nezpívá Satyr ale norský rockový zpěvák Sivert Høyem (stargazer)
Reklama

Satyricon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.