Playlisty Akce
Reklama

Now, Diabolical - text, překlad

playlist Playlist
The chase is on
Reverie dies
Stand up
Be counted
This world
That we hold
Will never kneel
Fuck you, you can never win
You never had
Our persistance
Lov začíná
Blouznění zmírá
Postavte se
Na odpor
Tento svět
Který držíme
Nikdy nepoklekne
Serem’ na vás – nemůžete nikdy vyhrát
Nikdy jste neměli
Naši vytrvalost
It's an honor never bestowed upon you
We're wide-awake
All senses alert
We'll brush you off
Like dirt on our skin
A lifetime
Under devil wings
Has forged a shield of impenetrable strength
Je to pocta, jež vám nikdy nebyla udělena
Jsme bdělí
Všechny smysly máme ostražité
Smeteme vás
Jako špínu ze své kůže
Celý život
Pod křídly ďábla
Vytvořil štít neproniknutelné síly
'Cause they want
'Cause they need
'Cause they are
Made to be
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Protože chtějí
Protože potřebují
Protože jsou
Stvořeni, aby byli
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Countless nights
Of ferocious anger
And grinding teeth
The jaw is clenched
The spark is lit
The target locked
We want you dead
Your head on our plate
You wanted war
And war you will get
Nespočetné noci
Divokého hněvu
A skřípajících zubů
Čelisti jsou sevřeny
Jiskra je zažehnuta
Cíl zaměřený
Chceme, abyste byli mrtví
Vaše hlava na našem podnosu
Chtěli jste válku
A válku dostanete
You sorry man, you never knew and you (were) never prepared
We cannot
We will not
We never have
Been affected by you
We will always fight
We will never rest
We will not mourn
Those who got lost
Ty ubohý člověče - nikdy jsi nevěděl ani nebyl připraven
My nemůžeme být
Nebudeme
A nikdy jsme nebyli
Dojati tebou
Budeme pořád bojovat
Nikdy si nedáme pohov
My nebudeme oplakávat
Ty, kdož vzali za své
'Cause they want
'Cause they need
'Cause they are
Made to be
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Protože chtějí
Protože potřebují
Protože jsou
Stvořeni, aby byli
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
We entered this world
And thought nothing
Of no one
Or anything
This world
That we hold
Came to us
With our lives
You always thought
You never knew
You never grasped
Our existance
Vstoupili jsme na tento svět
A nemysleli si nic
O nikom
Nebo o něčem
Tento svět
Který držíme
Přišel k nám
S našimi životy
Stále jste přemýšleli
Ale nikdy jste nepoznali
A nikdy jste nepochopili
Naši existenci
A shallow mind in an empty shell, no good to this world
Both feet on the ground
Firmly positioned
Our boiling blood is pumping
Damn you all
For being so small
You cannot kill
What you cannot see
Povrchní mysl v prázdné skořápce – ne dobrá pro tento svět
Obě nohy na zemi
Pevně umístěné
Naše vroucí krev pulsuje
Proklínám vás všechny
Za to, že jste tak bezvýznamní
Nemůžete zabít to
Co nevidíte
'Cause they want
'Cause they need
'Cause they are
Made to be
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Protože chtějí
Protože potřebují
Protože jsou
Stvořeni, aby byli
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
'Cause they are
Made to be
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Now, diabolical
Protože jsou
Stvořeni, aby byli
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští
Teď, ďábelští

Text přidala Raduwa

Text opravil HaltArattay

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Now, Diabolical

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.