Playlisty Akce
Reklama

My Skin Is Cold - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
My skin is cold and the birds fly free
Over my head, where winter grows
A heathens call, stand up or fall
This world is yours, for you to rule
Má kůže je chladná a ptáci volně poletují
Nad mou hlavou, kde sílí vítr
Pohané volají, vstaň nebo padni
Tento svět je tvůj, pro tebe, abys mu vládl
This, the blood of sin
Flows freely
This, unstoppable force
In the naked flesh
My skin is cold - your skin is cold
Tato, hříšná krev
Volně odtéká
Tato, nezastavitelná síla
V obnaženém mase
Má kůže je chladná - tvá kůže je chladná
Black metal rock and a scent of leather
And bloodstained gold
With rain and wind come times of change,
and dream come true
I go with you, on the path we make
Znění black metalu a pach kůže
A krví potřísněné zlato
S deštěm a větrem přichází čas změny
A sen se stává skutečností
Jdu s tebou, po cestě, kterou jsme stvořili
This, the blood of sin
Flows freely
This, unstoppable force
In the naked flesh
My skin is cold - your skin is cold
Tato, hříšná krev
Volně odtéká
Tato, nezastavitelná síla
V obnaženém mase
Má kůže je chladná - tvá kůže je chladná
Snow covered mountain
I gaze in awe
Wondering who and what was here before
I made my mark on that sacred soil
This phoenix rose from a pit of pain
Na sněhem pokrytou horu
Hledím s respektem
Zajímalo by mne, kdo a co zde bylo předtím
Udělal jsem na tu posvátnou půdu svou značku
Tento fénix povstal z propasti bolesti
One nations man carrying the weight,
of a peoples disgrace
This is the turnaround!
Driven by birthright and godsent will
The time has come for you to rule
Jeden člověk z jednoho národa nese tu tíhu
Lidské hanby
Toto je obrat!
Řízený právem prvorozených a boží vůlí
Nadešel čas, abys vládl
This, the blood of sin
Flows freely
This, unstoppable force
In the naked flesh
My skin is cold - your skin is cold
Tato, hříšná krev
Volně odtéká
Tato, nezastavitelná síla
V obnaženém mase
Má kůže je chladná - tvá kůže je chladná

Text přidala MissH

Videa přidali MissH, Dominika0506

Překlad přidala MissH

Překlad opravila Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Age Of Nero

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.