Playlisty Akce
Reklama

Mental Mercury - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Past tense icons
locked up in cages
A disgrace to us, (and) a vital sight of (impending) doom
Upheld by insane aggression
No tender repentance, (just) denial of ugliness
With the rain come their conquest
Ikony minulých časů
Zavřené v klecích
Naše ostuda, (a) zásadní pohled na (hrozící) zkázu
Prosazenou šílenou agresí
Žádná nabídka pokání, (jen) odepření ošklivosti
S deštěm nadejde jejich podrobení
Behold those who ride black winds
Satan, the kings are heading home
Hle, ti, jež jezdili na černém větru
Satan, králové míří domů
No harmony on the horizon
when our haven burns silently
An image of absolute mutiny
against those who pertain to the dearest hell
Na obzoru není žádná harmonie
Když naše útočiště tiše hoří
Představa absolutní vzpoury
Proti těm, kteří náleží do nejdražšího pekla
Monotonous graveyard plains -
The soul exile
Quintessence of pain -
a higher form of suffering!
Monotónní hřbitovní pláně -
Vyhnanství duše
Podstata bolesti -
Vyšší forma utrpení!
(Why should man be protected,
what has he done to justify it?
This is why we embrace animals;
they represent the innocence man doesn't have)
(Proč by měl být člověk chráněn,
Co udělal, aby to ospravedlnil?
To je důvod, proč jsme přijali zvířata;
Představují nevinnost, jež člověk nemá)
Monotonous graveyard plains -
The soul exile
Quintessence of pain -
Satan, the kings are heading home
Monotónní hřbitovní pláně -
Vyhnanství duše
Podstata bolesti -
Satan, králové míří domů

Text přidala Raduwa

Video přidal obladi

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Volcano

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.