Playlisty Akce
Reklama

Black Lava - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Grey heavens, no light shed
Bleak day, change is ahead
Oval mountainside, naked cold
Unreleased powers, no fright
Šedé nebe, žádný sloup světla
Pochmurný den, před námi je změna
Oválné svahy hor, nahý chlad
Nevydané síly, žádný strach
Slide down sorrow, smell what comes with the breeze
Cold chambers, punishment awaits
Hollow tone haunts, anticipation's choir sings
Turn around, face the depth of inner sanctum
Sklouzávající smutek, vůně, co přichází s vánkem
Chladné komory, čekající trest
Dutý tón pronásleduje, anticipující sbor zpívá
Otoč se, tváří v tvář hloubce vnitřní svatyně
Autumn in the air, (the) smell of Black Metal 90-95
World moves, in mysterious ways
Body onwards, mind drifts
You die, then we hail (to our relief)
Podzim ve vzduchu, zápach Black Metalu 90-95
Svět se hýbe, záhadným způsobem
Tělo pokračuje, mysl je unášena
Zemřeš, a my pak budeme oslavovat (k naší úlevě)
New age dawns
Face all wrath
Sickness; won't understand,
Burning first
Grace falls
Volcano shaking
Fates are being sealed
Úsvit nového věku
Čelí všemu hněvu
Nemoc, nebude rozumět,
Hořící první
Milost upadá
Sopka se třese
Osudy jsou zpečetěny
Heavens blunder,
no turning back
Will you or will you not
to heroism walk
Nebeský omyl,
Není cesty zpět
Budete nebo nebudete
Hrdinství přichází
Black Lava, drifting down the mountainside
Black Lava, you can't fight
Černá láva, strhávající dolů horské svahy
Černá láva, nemůžete bojovat
Pernicious flow, redemptive perpetuity
Unholy drive, the gods arrogant grin
If my world's a joke, do you see them smile?
Hellbound me - on a throne of gold
Zhoubný tok, spásná věčnost
Nesvatá jízda, arogantní boží úsměv
Pokud je můj svět vtip, vidíte je smát se?
Obklop mne peklem - na trůnu ze zlata
Wastelands prey on dying cattle
Desert sucks on poor man's thirst
Glimpse of glory, walk ahead
Slaves of Nazareth, can not be fed
Pustina ukořisťuje zmírající dobytek
Poušť vysaje zuboženého žíznivého člověka
Záblesk slávy, běžte dopředu
Otroci z Nazaretu, nemohou být nasyceni
Black Lava, drifting down the mountainside
Black Lava, you can't fight
Černá láva, strhávající dolů horské svahy
Černá láva, nemůžete bojovat

Text přidala Raduwa

Video přidala Depresska

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Volcano

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.