Playlisty Kecárna
Reklama

Welcome To The Hoold (ft. Bugzy Malone) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

And I say welcome to the hood, welcome to the hood
Welcome to the place where nothing ever ends up good
And they say that you're a disgrace if you can't find yourself a job
Around here there's either been a drought and there's been a flood
No one ever built an ark for anybody from the block
Man are tryna ring the heavens but God never gets in touch
For certain people it's a must to come across as tough
'Cause you don't wanna be a victim when Berettas start to bust
A já říkám, vítej v ghettu, vítej v ghettu
Vítej na místě, kde nikdy nic neskončí dobře
Řeknou o tobě, že jsi lempl, když si nemůžeš najít práci
Tady bylo vždycky buď sucho, nebo povodeň
Nikdo nikdy nepostavil archu pro nikoho ze sídliště
Chlapi se snaží zvonit na nebe, ale Bůh se s nimi nikdy nespojí
Některým lidem nezbývá, než vystupovat drsně
Protože nechceš být obětí, až začnou pálit Beretty
And I say welcome to the hood, welcome to the hood
Where no one teaches you to love because we're all products of lust
We learn to tell a lie before we even learn to trust
And then we see our people die as if the sorrow ain't enough
So-and-so killed so-and-so, I struggle to keep up
A victim of knife crime, they hit him in the lung
The press are making articles, expressing their disgust
But where there's no opportunities, survival is a must
A já říkám, vítej v ghettu, vítej v ghettu
Kde tě nikdo nenaučí milovat, protože jsme všichni vznikli z chtíče
Učíme se lhát dříve, než se naučíme důvěřovat
A pak vidíme svoje lidi umírat, jako by toho trápení nebylo už tak dost
Ten a ten zabil toho a toho, snažím se vydržet
Oběť ozbrojeného přepadení, bodli ho do plic
V tisku se objevují články šířící znechucení
Ale tam, kde nejsou příležitosti, tam je nutností přežít
And I say welcome to the hood, welcome to the hood
Where boredom leads to depression, depression leads to drugs
And drugs numb the pain of all the fucked-up stuff
That you have to see when you're forced into growing up
Nobody's responsible, everybody's corrupt
School's a waste of time cah we're learning outta books
And when you're academic you get taken for a mug
'Cause mathematics won't help when you're in a puddle of blood
A já říkám, vítej v ghettu, vítej v ghettu
Kde nuda vede k depresím, deprese vedou k drogám
A drogy otupují bolest ze všech těch sraček
Které musíš vidět, když jsi nucený rychle dospět
Nikdo za nic nenese odpovědnost, všichni jsou zkorumpovaní
Škola je ztráta času, pche, učíme se z knížek
A když jsi študovaný, tak tě přepadnou
Protože matematika ti nepomůže, když ležíš v kaluži krve
And I say welcome to the hood, welcome to the hood
Feels like the only thing that ever settles is the dust
We try and keep it clean but the stress builds up
And it was all a dream until Biggie got shot
A já říkám, vítej v ghettu, vítej v ghettu
Zdá se, že jediné, co se tady usadí, je prach
Snažíme se vyhnout nepokojům, ale stres narůstá
A všechno bylo jako sen, dokud Biggieho nepostřelili
Welcome to the place that I call home
Be careful it don't turn your heart to stone
Welcome to the war and battling
You live or you die, you lose or you win
Vítej na místě, kterému říkám domov
Buď opatrný, aby ti tu nezkamenělo srdce
Vítej ve válce a na bojišti
Buď přežiješ, nebo chcípneš, buď prohraješ, nebo vyhraješ
And I say welcome to the hood, welcome to the hood
The person they call mental health is the person that we call mum
We either don't have a dad or we have more than one
And we're told to fly the nest before we even learn to run
You don't have to be a soldier here to hold a gun
And watching other people suffer is what we consider fun
'Cause suffering is standard, you'll have to toughen up
At least that's what your mother tells you when she's fully drunk
People steal for a living and end up in the can
It's miles easier in jail, but you wouldn't understand
Being a criminal is not part of the plan
But how are you supposed to work when nobody will take you on?
A já říkám, vítej v ghettu, vítej v ghettu
Té osobě, které říkají duševní zdraví, my říkáme máma
Tátu buď nemáme, nebo jich máme několik
A říkají nám, abychom vyletěli z hnízda, než se vůbec naučíme utíkat
Tady nemusíš být voják, abys držel zbraň
A dívat se, jak ostatní lidé trpí, to my tady považujeme za zábavu
Protože utrpení je standard, musíš se prostě otrkat
To ti alespoň řekne máma, když je zpitá pod obraz
Lidi tady kradou, aby přežili, a končí v lochu
Ve vězení je to mnohem jednodušší, ale to bys nepochopil
Být zločincem není součástí plánu
Ale jak máš pracovat, když tě nikdo nezaměstná?
So I say welcome to the hood, welcome to the hood
Depression and anxiety get swept under the rug
These gangsters in your family, welcome to the club
Because there's plenty of gangsters in a city full of thugs
Being born into the politics of poverty is rough
You can look down your nose at us, but only God can judge
Most of us are afraid to pray to the above
'Cause Pac said there ain't no heaven for a thug
A já říkám, vítej v ghettu, vítej v ghettu
Deprese a úzkosti se zametají pod koberec
Ti gangsteři ve tvojí rodině, vítej do klubu
Protože ve městě plném gaunerů je spoustu gangsterů
Narodit se do politiky chudoby je těžké
Můžeš se na nás dívat skrz prsty, ale soudit nás může jen Bůh
Většina z nás se bojí modlit k tomu nahoře
Protože Pac říkal, že pro grázly nebe neexistuje
Welcome to the hood, welcome to the hood
Welcome to the place where nothing ever ends up good
And they say that you're a disgrace if you can't find yourself a job
Around here there's either been a drought and there's been a flood
Vítej v ghettu, vítej v ghettu
Vítej na místě, kde nikdy nic neskončí dobře
Řeknou o tobě, že jsi lempl, když si nemůžeš najít práci
Tady bylo vždycky buď sucho, nebo povodeň
Welcome to the place that I call home
Be careful it don't turn your heart to stone
Welcome to the war and battling (This is my world)
You live or you die, you lose or you win
Vítej na místě, kterému říkám domov
Buď opatrný, aby ti tu nezkamenělo srdce
Vítej ve válce a na bojišti (tohle je můj svět)
Buď přežiješ, nebo chcípneš, buď prohraješ, nebo vyhraješ
They say there ain't no heaven for a thug
Seems like my good ain't ever good enough
Feels like I'm running, running outta love
You live or you die, you lose or you win
Pro grázly prý není nebe
Zdá se, že nic, co udělám, není dost dobré
Mám pocit, že mi dochází, dochází láska
Buď přežiješ, nebo chcípneš, prohraješ, nebo vyhraješ
They say there ain't no heaven for a thug
Seems like my good ain't ever good enough
Feels like I'm running, running outta love
You live or you die, you lose or you win
Pro grázly prý není nebe
Zdá se, že nic, co udělám, není dost dobré
Mám pocit, že mi dochází, dochází láska
Buď přežiješ, nebo chcípneš, prohraješ, nebo vyhraješ
Welcome to the place that I call home
Be careful it don't turn your heart to stone
Welcome to the war and battling
You live or you die, you lose or you win
Vítej na místě, kterému říkám domov
Buď opatrný, aby ti tu nezkamenělo srdce
Vítej ve válce a na bojišti
Buď přežiješ, nebo chcípneš, buď prohraješ, nebo vyhraješ
You lose or you win Buď prohraješ, nebo vyhraješ

Text přidala SuperSonic

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.