Kecárna Playlisty
Reklama

Dreamer (feat. Devlin) - text, překlad

playlist Playlist
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer wishing on a star
I have nothing, nothing but pure imagination, hoping it can take me far.
Já nejsem nic , nic , nic, než snílek , který chce ke hvězdám
Nemám nic , nic než čistou fantazii a doufám, že mě to může daleko dostat
If you long to be free, come for the ride you'll like what you see,
I reside in an infinite dream, and I fly in the sky like D double E
Exploring the depths of the sea, fish red yellow pink purple and green
Swin with sharks of the deadliest breed, mother nature is heaven indeed
Follow me on a marvelous trip, and insight into the bars that I script
Imagination is vital like timing, or the breaks in the car that you sit
I got a golden ticket like Charlie, to advance the position I'm in
And now I'm on the front line like an army, what the chances of trickle and thin.
Toužíte-li být volný, přijďte se projet, bude se vám líbit, co uvidíte,
Bydlím v nekonečném snu, a létám na obloze jako D "dvojité" E
Za poznáním do hlubin moře, ryby červená žlutá růžová fialová a zelená
Plavu se žraloky z nejnebezpečnějších plemen, matka příroda je opravdu nebe
Následujte mě na úžasné cestě , a vhlédněte do barů, které popisuji
Představivost je velmi důležitá, jako načasování , nebo brzdy v autě, ve kterém sedíte
Mám zlatý kupón jako Karlík, abych postoupil na pozici ve které jsem
A teď jsem na frontě jako armáda , jaké jsou šance na pramínek a tenké .
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer wishing on a star
I have nothing, nothing but pure imagination, hoping it can take me far
I keep repeating in the dark, she said it didn't matter who you are
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer
Já nejsem nic , nic , nic, než snílek , který chce ke hvězdám
Nemám nic , nic než čistou fantazii a doufám, že mě to může daleko dostat
Jsem neustále opakují ve tmě , řekla , že nezáleží na tom kdo jste
Já nejsem nic , nic , nic, než snílek
I float on the breeze, like the pollen and the birds and the bee's
I'll always have roots in the ends, Like bushes and tree's upon metropolitan streets
But I'll smile when I'm dreaming, I'm somewhere far on the wings of a phoenix
Ow what a marvelous evening, I met Bob Marley and sparked up a 3 skin
And spoke about common affairs, and various ways to build and repair
Look deep in the depths of your mind, and you'll find that your imagination is there
I can't stop till my family crest is cemented in time, and I'm half way there
And then when I float on the breeze, I'll leave the throne to my heir.
Vznáším se ve větru , jako pyl a ptáci a včely
Vždycky budu mít kořeny v koncích , jako keře a stromy nad městskými ulicemi
Ale budu se smát, když jsem snil , že jsem někde daleko na křídlech fénixe
Oo, jak nádherný večer, potkal jsem Boba Marleyho a zažehl až na 3 kůži
A mluvil o běžných záležitostech , a různých způsobech, jak budovat a opravovat
Podívejte se hluboko do hlubin své mysli, a zjistíte, že vaše fantazie je zde
Nemůžu přestat, dokud se můj rodinný erb nestmelí v čase, a já jsem v půlce cesty
A pak, když jsem se budu vznášet ve větru , nechám trůn mému dědici.
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer wishing on a star
I have nothing, nothing but pure imagination, hoping it can take me far
I keep repeating in the dark, she said it didn't matter who you are
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer
Já nejsem nic , nic , nic, než snílek , který chce ke hvězdám
Nemám nic , nic než čistou fantazii a doufám, že mě to posune daleko
Neustále opakuji ve tmě, řekla , že nezáleží na tom, kdo jste
Já nejsem nic , nic , nic, než snílek
Through the stress and pain I've seen, is it wrong to dream a dream
Everyone holds the right, to have some hope in life
Through the stress and pain I've seen, is it wrong to dream a dream
When you find one hold it tight, it just might be your guiding light.
Přes stres a bolest, co jsem viděl , je špatné snít sen
Každý má právo, mít v životě nějakou naději
Přes stresu a bolest, co jsem viděl, je špatné snít sen
Když najdete někoho, kdo to pevně drží, může to být vaše vůdčí světlo.
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer wishing on a star
I have nothing, nothing but pure imagination, hoping it can take me far
I keep repeating in the dark, she said it didn't matter who you are
I am nothing, nothing, nothing but a dreamer
Já nejsem nic , nic , nic, než snílek , který chce ke hvězdám
Nemám nic , nic než čistou fantazii a doufám, že mě to posune daleko
Neustále opakuji ve tmě , řekla , že nezáleží na tom, kdo jste
Já nejsem nic , nic , nic, jen snílek

Text přidala bork

Video přidala bork

Překlad přidala Ewice

Je zde něco špatně?
Reklama

Bud, Sweat and Beers (By Devlin)

Reklama

Emeli Sandé texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.