Playlisty Kecárna
Reklama

A change is gonna come - text, překlad

playlist Playlist
I was born by the river in a little tent
Oh and just like the river I've been running ever since
It's been a long, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it will
Narodil jsem se u řeky v malém stanu
oh a stejně jako řeka jsem se vždy jen tak potloukal
je to dlouho, trvá to dlouho
ale vím že přijde změna, oh ano přijde
It's been too hard living but I'm afraid to die
Cause I don't know what's up there beyond the sky
It's been a long, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it will
Bylo těžké žít, ale bojím se umřít
protože nevím, co je tam nahoře za nebesy
je to dlouho, přichází to dlouho
ale vím že změna přijde, oh ano přijde
I go to the movie and I go downtown somebody keep telling me don't hang around
It's been a long, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it will
jdu na film a jdu do centra, pořád mi někdo říká
nepoflakuj se kolem
je to dlouho, přichází to dlouho
ale vím že se blíží změna, oh ano blíží
Then I go to my brother
And I say brother help me please
But he winds up knockin' me
Back down on my knees
tak tedy jdu ke svému bratrovi
a říkám mu bratře pomoz mi
ale sfoukne mě
zpět do kolen
Ohhhhhhhhh..... ohhhhhhhhh....
Byly časy kdy jsem si myslel že to nemůžu už dlouho vydržet
ale teď si myslím že jsem schopen pokračovat
je to dlouho, trvá to dlouho
ale vím že přijde změna, oh ano přijde
There been times that I thought I couldn't last for long
But now I think I'm able to carry on
It's been a long, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it will

Text přidala Effi

Překlad přidala Effi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ain't That Good News

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.