Playlisty Kecárna
Reklama

Violence and Spiders - text, překlad

playlist Playlist
Are you scared of spiders
Creepin' in your bed
Suffering the violent
Thoughts inside your head
Bojíš se pavouků
Plížících se tvou postelí
Utrpení násilných
Myšlenek ve tvé hlavě
Talk about silence, and violence, and deadmen, and spiders
Monster under my bed
Can't get 'em out of my head
Too high, too low
Can't check behind my door
No more, no more
I ain't afraid of no ghosts
Mluv o tichu, a násilí, a mrtvolách, a pavoucích
Monstrum pod mou postelí
Nemůžu je dostat z mé hlavy
Příliš vysoko, příliš nízko
Nemůžu vidět zpoza své dveře
Víc už ne, víc už ne
Nebojím se duchů
Fifteen men on a deadman's chest
Sinking to the bottom of the sea
I sail my boat on a sea of fears
But I won't ever let 'em bother me
Patnáct mužů na hrudi mrtvoly
Potápějících se ke dnu moře
Plachtím se se svou lodí na moři strachů
Ale nikdy je nenechám obtěžovat mě
Wh-wh-what are you afraid of
When the nightmares come
And the darkness kills the day
Tell me what you're scared of
When you can't wake up
And your legs won't run away
Če-če-čeho se bojíš
Když noční můra přichází
A temnota pohlcuje den
Řekni mi, čeho se bojíš
Když se nemůžeš probudit
A tvé nohy nemohou utéct
Wh-wh-what are you afraid of
Tell me what you're scared of
Tell me what you're scared of
(Show me what you're made of)
What are you afraid of
Če-če-čeho se bojíš
Řekni mi, čeho se bojíš
Řekni mi, čeho se bojíš
(Ukaž mi, z čeho jsi dělaná)
Čeho se bojíš
Every night when I fall asleep
My mind plays tricks and I wonder what it means
When I'm pullin' out my teeth I can barely breathe
And the blood runs cold from my head to my feet
So I start to believe that I'm six feet deep
Locked in a box having psychopathic dreams
Now I'm trapped in a web, wishing I was dead
With a noose around my neck
Každou noc, když usnu
Moje mysl hraje divadlo a já přemýšlím, co znamenají
Když to sotva zvládám, můžu jen stěží dýchat
A krev se ochlazuje, jak protéká mými žilami
Tak jsem začal věřit, že jsem šest stop v zemi
Zamčen v bedně s psychopatickými sny
Teď jsem chycen v síti, přejíc si smrt
S oprátkou kolem krku
Talk about silence, and violence, and deadmen, and spiders
Monster under my bed
Can't get 'em out of my head
Too high, too low
Can't check behind my door
No more, no more
I ain't afraid of no ghosts
Mluv o tichu, a násilí, a mrtvolách, a pavoucích
Monstrum pod mou postelí
Nemůžu je dostat z mé hlavy
Příliš vysoko, příliš nízko
Nemůžu vidět zpoza své dveře
Víc už ne, víc už ne
Nebojím se duchů
Fifteen men on a deadman's chest
Sinking to the bottom of the sea
I sail my boat on a sea of fears
But I won't ever let 'em bother me
Patnáct mužů na hrudi mrtvoly
Potápějících se ke dnu moře
Plachtím se se svou lodí na moři strachů
Ale nikdy je nenechám obtěžovat mě
Wh-wh-what are you afraid of
When the nightmares come
And the darkness kills the day
Tell me what you're scared of
When you can't wake up
And your legs won't run away
Če-če-čeho se bojíš
Když noční můra přichází
A temnota pohlcuje den
Řekni mi, čeho se bojíš
Když se nemůžeš probudit
A tvé nohy nemohou utéct
Wh-wh-what are you afraid of
Tell me what you're scared of
Tell me what you're scared of
(Show me what you're made of)
What are you afraid of
Če-če-čeho se bojíš
Řekni mi, čeho se bojíš
Řekni mi, čeho se bojíš
(Ukaž mi, z čeho jsi dělaná)
Čeho se bojíš
Let me tell ya about a story I was younger in my days
Was a little boy always running, was afraid
Everybody thinking I was very, very strange
Talking to myself I remember what I'd say
Let me tell ya about a story I was younger in my days
Was a little boy always running, was afraid
Everybody thinking I was very, very strange
Talking to myself I remember what I'd say
Nech mě ti říct příběh, když jsem byl mladší, v těch dnech
Malý kluk vždy utíkal, vždy se bál
Všichni si mysleli, že jsem divný, hodně divný
Mluví sám k sobě, pamatuji si, co říkali
Nech mě ti říct příběh, když jsem byl mladší, v těch dnech
Malý kluk vždy utíkal, vždy se bál
Všichni si mysleli, že jsem divný, hodně divný
Mluví sám k sobě, pamatuji si, co říkali
Fifteen men on a deadman's chest
Sinking to the bottom of the sea
I sail my boat on a sea of fears
But I won't ever let 'em bother me
Patnáct mužů na hrudi mrtvoly
Potápějících se ke dnu moře
Plachtím se se svou lodí na moři strachů
Ale nikdy je nenechám obtěžovat mě
Wh-wh-what are you afraid of
When the nightmares come
And the darkness kills the day
Tell me what you're scared of
When you can't wake up
And your legs won't run away
Če-če-čeho se bojíš
Když noční můra přichází
A temnota pohlcuje den
Řekni mi, čeho se bojíš
Když se nemůžeš probudit
A tvé nohy nemohou utéct
What are you afraid of
Tell me what you're scared of
Tell me what you're scared of
(Show me what you're made of)
What are you afraid of
Če-če-čeho se bojíš
Řekni mi, čeho se bojíš
Řekni mi, čeho se bojíš
(Ukaž mi, z čeho jsi dělaná)
Čeho se bojíš
When the nightmares come
And the darkness kills the day
When you can't wake up
And your legs won't run away
Tell me what you're scared of
Když noční můra přichází
A temnota pohlcuje den
Když se nemůžeš probudit
A tvé nohy nemůžou utéct
Řekni mi, čeho se bojíš

Text přidal jETFly

Text opravil Pennywise

Video přidal jETFly

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

DDMN

Reklama

Saint PHNX texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.