Playlisty Akce
Reklama

The Last Stand - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
In the heart of holy see
In the home of Christianity
The seat of power is in danger
V srdci Svatého stolce,
v Domově křesťanství,
Sídlo moci je ohroženo.
There's a foe of a thousand swords
They've been abandoned by their lords
Their fall from grace will pave their path to damnation
je nepřítel v síle tisíce mečů,
oni byli opuštěni svými pány,
Jejich pád z přízně vydláždí jejich cestu k zatracení.
Then the 189
In the service of heaven
They're protecting the holy line
It was 1527, gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!
Poté 189-ka,
ve službě nebes,
chrání svatou linii.
Roku 1527, položili své životy na schodech do nebes.
buď vůle tvá.
For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly
Pro přízeň a moc našeho Pána,
pro domov svatosti,
pro víru, cestu meče,
tak statečně položili životy.
For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again
Pro přízeň a moc našeho Pána,
ve jménu Jeho slávy,
pro víru, cestu meče,
pojď a vyprávěj jejich příběh, ještě jednou.
Under guard of 42
Along a secret avenue
Castel saint angelo is waiting
Pod ochranou čtyřiceti dvou,
po tajné cestě,
Andělský hrad čeká.
They're the guard of the holy see
They're the guards of Christianity
Their path to history is paved with salvation
Jsou gardou Svatého stolce.
Jsou gardou křesťanství.
Jejich cesta do historie je dlážděná spásou.
Then the 189
In the service of heaven
They're protecting the holy line
It was 1527. gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!
Poté 189,
ve službě nebesům,
chrání svatou linii.
Roku 1527, položili své životy na schodech do nebes.
buď vůle tvá
For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly
Pro přízeň a moc našeho Pána,
pro domov svatosti,
pro víru, cestu meče,
tak statečně položili životy.
For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again
Pro přízeň a moc našeho Pána,
ve jménu Jeho slávy,
pro víru, cestu meče,
pojď a vyprávěj znovu jejich příběh.
Dying for salvation with dedication
No capitulation, annihilation
Papal commendation, reincarnation
Heaven is your destination
umírají pro spásu s odhodláním,
nevzdají se, vyhladí je.
Papežská chvála, znovuzrození,
Nebesa jsou vaším cílem.
Dying for salvation with dedication
No capitulation, annihilation
Papal commendation, reincarnation
Heaven is your destination
S odhodláním umírají pro spásu,
nevzdají se, vyhladí je.
Papežská chvála, znovuzrození,
Nebesa jsou vaším cílem.
In the name of god Ve jménu Boha
For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly
Pro přízeň a moc našeho Pána,
pro domov svatosti,
pro víru, cestu meče,
tak statečně položili životy.
For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story
Gave their lives so boldly
Come and tell the Swiss Guards' story again
Pro přízeň a moc našeho Pána,
pro domov svatosti,
pro víru, cestu meče,
pojď a vyprávěj jejich příběh
tak statečně položili životy.
Pojď a znovu vyprávěj příběh Švýcarské gardy.

Text přidal Highlander

Text opravil kouzelnik3

Videa přidali IlMagnifico, DevilDan

Překlad přidal Lehetak

Překlad opravil jelen98

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Plenění Říma (též znám jako "Sacco di Roma" ) 1527. 189 švýcarských gardistů bránilo Papeže z nichž jen 42 přežilo kromě nejvyššího velitele stráží, který byl pronásledován až domů kde byl zabit před svojí manželkou. (PrincCvok)
Reklama

The Great Show

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.