Playlisty Akce
Reklama

Race to the Sea - text, překlad

playlist Playlist
We're keeping the kingdom freeUdržujeme království svobodým
As an archduke falls and the battle horn calls, our lives would never be the same
We were looking down barrel of a gun
Now the war has come and the battle has begun, we are desperate and overrun
To the war drum we'll be marching until it's done
Když arcivévoda padá a bojový roh volá, naše životy nikdy nebudou stejné
Díváme se přes hlaveň zbaní
Teď přišla válka a bitva začala, jsme zoufalí a přečísleni
Pochodujeme do rytmu válečního bubnu dokud není po všem
Lead the way, we will follow into the fray
We will hold the line we will not be led astray
Veď naší cestu, budeme následovat do boje
Udržíme linii, nebudeme svedeni z cesty
For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
The last piece of Belgium is free, we're keeping a sliver
A cog in the war machine, October of 1914
Za krále a za zemi, zaplavujeme řeku
Náš odpor u Yser bude konec závodu k moři
Poslední kousek Belgie je svobodný, udržujeme střípek
Ozubené kolečko ve válečné mašinérii, říjen 1914
As our foe draws forth we are moving on north, we will never let them have it all
There's a price for freedom paid by Belgiums sons
They may take our towns, they may conquer our grounds we'll defend the nation and the crown
We'll uphold our independence with our guns
Když náš nepřítel postupuje vpřed, pohybujeme se na sever, nikdy je nenecháme mít všechno
Je tam cena za svobodu zaplacená syny Belgie
Můžou si vzát naše městam můžou dobýt naše země, budeme bránit národ a korunu
Obhájíme naši nezávislost s našimi zbraněmi
All the way, on to triumph or to judgement day
We will follow and we will not be led astray
Po celou cestu, k triumfu nebo k soudnému dni
Budeme následovat a nebudeme svedeni z cesty
For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
The last piece of Belgium is free, we're keeping a sliver
A cog in the war machine, October of 1914
Za krále a za zemi, zaplavujeme řeku
Náš odpor u Yser bude konec závodu k moři
Poslední kousek Belgie je svobodný, udržujeme střípek
Ozubené kolečko ve válečné mašinérii, říjen 1914
See a king and a soldier, fighting shoulder to shoulder
See a king and a soldier, fighting shoulder to shoulder
He overruled his commanders, he made a last stand in Flanders
We see our king and a soldier, they're fighting shoulder to shoulder
To keep the last piece of Belgium free
Podívej na krále a vojáka, bojující bok po boku
Podívej na krále a vojáka, bojující bok po boku
Přemohl své velitele, naposledy se postavil ve Flandrech
Vidíme krále a vojáka, bojují bok po boku
Aby udrželi poslední kousek Belgie svobodným
All the way, on to triumph or to judgement day
We will follow and we will not be led astray
Po celou cestu, k triumfu nebo k soudnému dni
Budeme následovat a nebudeme svedeni z cesty
For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
The last piece of Belgium is free, we're keeping a sliver
A cog in the war machine, October of 1914
For king and for country, we are flooding the river
Our stand at Yser will be, the end of the race to the sea
We're free
For king and for country we are flooding the river
No more of our country lost, the line will be held at all cost
Za krále a za zemi, zaplavujeme řeku
Náš odpor u Yser bude konec závodu k moři
Poslední kousek Belgie je svobodný, udržujeme střípek
Ozubené kolečko ve válečné mašinérii, říjen 1914
Za krále a za zemi, zaplavujeme řeku
Náš odpor u Yser bude konec závodu k moři
Jsme svobodní
Za krále a za zemi, zaplavujeme řeku
Už žádná ztráta naší země, linie bude držena za každou cenu

Text přidal Geralt

Videa přidali Geralt, Highlander

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The War to End All Wars

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.