Playlisty Akce
Reklama

Panzerkampf - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Into the motherland
The German army march
Do vlasti
Pochoduje německá armáda.
In the Soviet Union
Summer 1943
Tanks line up in thousands
As far the eye can see
Ready for the onslaught
Ready for the fight
Waiting for the axis
To march into a trap
Mines are placed in darkness
In the cover of the night
Waiting to be triggered
When the time is right
Imminent invasion
Imminent attack
Once the battle started
There's no turning back
V Sovětském Svazu,
v létě 1943.
Tanky seřazeny po tisících ,
kam oko dohlédne.
Připraveny k útoku,
připraveny k boji.
Čekají na Osu,
až napochodují do pasti.
Miny jsou položeny v temnotě,
pod rouškou noci.
Čekají na spuštění,
až nastane čas.
Hrozící invaze,
hrozící útok.
Jakmile bitva začala,
už není cesty zpět.
The end of the third Reich draws near
It's time has come to an end
The end of an era is here
It's time
To attack!
Konec Třetí říše se blíží,
nastal její čas.
Konec éry je zde,
je čas.
Do útoku!
Into the motherland the German army march
Comrades stand side by side
To stop the Nazi charge
Panzers on Russian soil a thunder in the east
One million men at war
Soviet wrath unleashed!
Do vlasti pochoduje německá armáda,
soudruzi stojí bok po boku,
aby zastavili nacistický vpád.
Panzery na ruské půdě, bouře na východě,
Milion mužů ve válce,
Sovětský hněv se uvolnil!
Fields of Prokhorovka
Where the heat of battle burned
Suffered heavy losses
And the tide of war was turned
Driving back the Germans
Fighting on four fronts
Hunt them out of Russia
Out of Soviet land
Reinforce the front line
Force the axis to retreat
Send in all the reserves
Securing their defeat
Soldiers of the Union
Broke the citadel
Ruins of an army
Axis rest in hell
Pole Prokhorovky.
Kde plál žár bitvy.
Utrpěli těžké ztráty
a proud války se otočil.
Zahánějí Němce,
bojují na čtyřech frontách.
Vyhánějí je z Ruska,
pryč ze Sovětské země.
Posilte přední linie,
donuťte Osu ustoupit.
Vyšlete všechny zálohy,
zajištěte jejich porážku.
Vojáci Svazu
prolomili Citadelu.
Armáda je v troskách,
Osa se smaží v pekle
The end of the Third Reich draws near
Its time has come to an end
The end of an era is here
Its time
To attack!
Konec Třetí říše se blíží,
nastal její čas.
Konec éry je zde,
je čas.
Do útoku!
Into the motherland the German army march
Comrades stand side by side
To stop the Nazi charge
Panzers on Russian soil a thunder in the east
One million men at war
Soviet wrath unleashed!
Do vlasti pochoduje německá armáda,
soudruzi stojí bok po boku,
aby zastavili nacistický vpád.
Tanky na ruské půdě, bouře na východě,
Milion mužů ve válce,
Sovětský hněv se uvolnil!
Onward comrads!
Armies of the Soviet Union!
Charge!
Kupředu soudruzi!
Armády Sovětského svazu!
Útok!
Ow mother Russia!
Union of lands
Will of the people
Strong in command
Ow mother Russia!
Union of lands
Once more victorious
The Red Army stands!
Ó matičko Rusi!
Svaz zemí
Vůle lidu
Silná ve velení
Ó matičko Rusi!
Svaz zemí
Opět vítězná
Stojí Rudá armáda!
The end of the Third Reich is here
Its time has come to an end
The end of an era is here
Its time
To attack!
Konec Třetí říše se blíží,
nastal její čas.
Konec éry je zde,
je čas,
Do útoku!
Into the motherland the German army march
Comrades stand side by side
To stop the Nazi charge
Panzers on Russian soil a thunder in the east
One million men at war
Soviet wrath unleashed!
Do vlasti pochoduje německá armáda,
soudruzi stojí bok po boku,
aby zastavili nacistický vpád.
Tanky na ruské půdě, bouře na východě,
Milion mužů ve válce,
Sovětský hněv se uvolnil!

Text přidal čolek

Text opravil LilDick

Video přidal vectorprime

Překlad přidal slayer

Překlad opravil LilDick

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Operace Citadela byla zahájena 5. 7. 1943 v 4:30, ačkoliv přípravné akce byly provedeny už den předem. Jednalo se o jednu z největších operací války a vyústila v dosud největší tankovou bitvu v takzvaném Kurském oblouku (u vesnice Prokhorovka). Mnohými historiky je považována za obrat ve válce, neboť poté vojska Osy už jen ustupovala. (Thearan)
Reklama

The Art Of War

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.