Playlisty Kecárna
Reklama

Panzer Battalion - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Under this sun no shadows will fall
Piercing our eyes as we charge
An armoured battalion on course to the east
Closing the end of its march
Pod tímto sluncem nepadají stíny
Zabodává se do očí při naší zteči
Obrněný prapor na cestě na východ
Se blíží ke konci svého postupu
This time we're here
To finish a job
Started a decade ago
Driving the animals out of their holes
To bury them 6 feet below
Tentokrát jsme tady
Abychom dodělali práci
Která začala před desetiletím
Vyháníme zvířata z jejich nor
Abychom je pohřbili 6 stop pod zem
Armoured tanks of mass destruction
Killers in the east
Rats who dare to stand before us
Feel our guns go live
Obrněné tanky masové destrukce
Zabijáci na východě
Krysy, které se nám odváží postavit
Cítí, když naše zbraně ožijí
Death in the shape of a panzer battalion
Insect of terror don't run face your fate like a man
Cannot outrun our panzer battalion
Smrt v podobě tankového praporu
Hmyze terroru, neprchej, postav se osudu jako muž
Nemůžeš utéct našemu tankovému praporu

Thousands of tons
Of armour and guns
Making its way through the sand
Our panzer battalion is back for revenge
Artillery sweeping the land
Tisíce tun
Pancíře a děl
Projíždí pískem
Náš tankový prapor je zpět pro pomstu
Dělostřelectvo čistí zemi
First strike is ours
No mercy is shown
There's rivers of blood in our track
Breaking their lines of defence with our tanks
Infantry watching our back
První úder je náš
Nemáme slitování
V našich stopách jsou řeky krve
Našimi tanky prolomíme jejich obranné linie
Pěchota nám kryje záda
Blow their SAM sites clear for air strike
Ready for the storm
Minefields swept there's no surrender
Feel our napalm burn
Dočista zničte jejich protiletecké rakety, pro letecký úder
Připraveni na bouři
Minová pola jsou vyčištěna, nemůžou se vzdát
Pociťte, jak náš napalm hoří

Death in the shape of a panzer battalion
Insect of terror don't run face your fate like a man
Cannot outrun our panzer battalion
Smrt v podobě tankového praporu
Hmyze terroru, neprchej, postav se osudu jako muž
Nemůžeš utéct našemu tankovému praporu

Death in the shape of a panzer battalion
Insect of terror don't run face your fate like a man
Cannot outrun our panzer battalion
Smrt v podobě tankového praporu
Hmyze terroru, neprchej, postav se osudu jako muž
Nemůžeš utéct našemu tankovému praporu

Under this sun
No shadows will fall
Piercing our eyes as we charge
An armoured battalion on course to the east
Has reached the end of its march
Pod tímto sluncem
Nepadají stíny
Zabodává se do očí při naší zteči
Obrněný prapor na cestě na východ
Dosáhl konce svého pochodu
Armoured tanks of mass destruction
Killers in the east
Rats who dare to stand before us
Feel our guns go live
Obrněné tanky masové destrukce
Zabijáci na východě
Krysy, které se nám odváží postavit
Cítí, když naše zbraně ožijí
Panzer battalion
Insect of terror don't run face your fate like a man
Panzer battalion
Tankový prapor
Hmyze terroru, neprchej, postav se osudu jako muž
Tankový prapor

Text přidala _kamuska_

Text opravil Mateus_Cz

Video přidal Achiless905

Překlad přidala katchess

Překlad opravil Mateus_Cz

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

Reklama

Metalizer (Re-Armed)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.