Playlisty Akce
Reklama

In the Name of God - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Hide from the public eye
Choose to appear when it suits you
Claim you're just, killing women and children
Schovaný před okem veřejnostii
Objev se, když se ti ti hodí
Tvrdíš, že jsi spravedlivý, a zabíjíš ženy a děti
Fight when you choose to fight
Hide in a cave when you're hunted
like a beast, spawned from hell, utilizing fear
Bojuj, když si zvolíš bojovat,
Schovej se v jeskyni, když tě pronásledují
Jako zvíře vylíhlá v pekle, využívající strach
Chosen by god or a coward insane?
Stand up and show me your face!
Vyvolený bohem nebo šílený zbabělec?
Vstaň a ukaž mi svou tvář!
Suicidal, in a trance
A religious army
fight without a uniform and hide in the crowd
Sebevražedný, v tranzu
Zbožná armáda
Bojuj bez uniformy a schovej se v davu
Call it Holy, call it just
Authorized by heaven
Leave your wounded as they die
and call it God's will
Nazývej to svatým, nazývej to oprávněným
Schválený nebesy
Opusť své raněné, když umírají,
a říkej tomu boží vůle
Run when it's time to pay
Fear consequence of your action
Reappear, when your almost forgotten
Utíkej, když je čas odplaty,
Boj se následků svého činu
Znovu se objev, když jsi téměř zapomenut
Dream of a world in peace
yet you cause pain and destruction
Kill your own, a response of your actions
Sníš o světě v míru,
Zatím co působíš bolest a ničení
Zabij své, odezva tvých činů
Chosen by god or a coward insane?
Stand up and show me your face!
Vyvolený bohem nebo šílený zbabělec?
Vstaň a ukaž mi svou tvář!
Suicidal, in a trance
A religious army
fight without a uniform and hide in the crowd
Sebevražedný, v tranzu
Zbožná armáda
Bojuj bez uniformy a schovej se v davu
Call it Holy, call it just
Authorized by heaven
Leave your wounded as they die
and call it God's will
Nazývej to svatým, nazývej to oprávněným
Schválený nebesy
Opusť své raněné, když umírají,
a říkej tomu boží vůle
Captured in all your lies, fear is in your eyes
Creature who's gone insane, your war is in vain
Chycený ve všech svých lžích, strach ve tvých očích
Zrůda, která zešílela, tvá válka je zbytečná
Trapped in a cage of stone
we'll destroy your home
consequence of your action
Chycený v kamenné pasti,
Zničíme tvůj domov
Důsledek tvých činů
Captured in all your lies, fear is in your eyes
Creature who's gone insane, your war is in vain
Chycený ve všech svých lžích, strach ve tvých očích
Zrůda, která zešílela, tvá válka je zbytečná
Trapped in a cage of stone
we'll destroy your home
consequence of your action
Chycený v kamenné pasti,
Zničíme tvůj domov
Důsledek tvých činů
Chosen by god or a coward insane?
Stand up and show me your face!
Vyvolený bohem nebo šílený zbabělec?
Vstaň a ukaž mi svou tvář!
Suicidal, in a trance
A religious army
fight without a uniform and hide in the crowd
Sebevražedný, v tranzu
Zbožná armáda
Bojuj bez uniformy a schovej se v davu
Call it Holy, call it just
Authorized by heaven
Leave your wounded as they die
and call it God's will
Nazývej to svatým, nazývej to oprávněným
Schválený nebesy
Opusť své raněné, když umírají,
a říkej tomu boží vůle
Suicidal, in a trance
A religious army
fight without a uniform and hide in the crowd
Sebevražedný, v tranzu
Zbožná armáda
Bojuj bez uniformy a schovej se v davu

Text přidala katchess

Text opravila Mackenzie

Video přidal obladi

Překlad přidala katchess

Překlad opravil LilDick

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Attero Dominatus

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.