Playlisty Akce
Reklama

Dreadnought - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A shadow moves across the water in pursuit
It splits the waves, commands the sea and defies the wind
Instilling fear among its prey, feels nought for itself
Ahead the sea lies calm awaiting the storm
Stín se pohybuje přes vodu při pronásledování
Rozděluje vlny, velící moři a vzpírající se větru
Vštěpující strach mezi svou kořist, sám nic necítí
Před mořem leží klid očekávající bouři
Displace the water in its path
Reveal the cannons, align the guns, unleash their wrath
Přesouvá vodu ve své cestě
Odhalí děla, seřadí zbraně, vypustí jejich hněv
Unopposed under crimson skies
Immortalized, over time their legend will rise
And their foes can't believe their eyes, believe their size, as they fall
And the dreadnoughts dread nothing at all
Bez odporu pod rudou oblohou
Stal se nasmrtelným, časem jejich legenda poroste
A jejich nepřátelé nemůžou uvěřit svým očím, nevěří jejich velikosti, když padnou
A dreadnoughty se neděsí vůbec ničeho
A hull of steel and all big guns to serve the fleet
Unrivalled firepower riding the waves to war
A devastating blow will send their foes down below
Fearless armada now bombarding their shore
Trup z oceli a všechny velké zbraně, které slouží flotile
Jedinečná palebná síla jede na vlnách do války
Zničující rána pošle nepřátele hluboko dolů
Nebojácné loďstvo nyní bombarduje jejich pobřeží
Light up the night when cannons roar
In fear of nothing, they lead the navy into war
Rozzař noc, když děla řvou
Se strachem z ničeho vedou námořnictvo do války
Unopposed under crimson skies
Immortalized, over time their legend will rise
And their foes can't believe their eyes, believe their size, as they fall
And the dreadnoughts dread nothing at all
Bez odporu pod rudou oblohou
Stal se nasmrtelným, časem jejich legenda poroste
A jejich nepřátelé nemůžou uvěřit svým očím, nevěří jejich velikosti, když padnou
A dreadnoughty se neděsí vůbec ničeho
The North Sea has drawn them near
The Fleet of the High Seas approach
A contest of titans commence
These days will dictate their fate
The grand fleet prepares their guns
Unleashed as the dreadnoughts clash at last
Severní moře je přitáhlo blíže
Širokomořské loďstvo se přibližuje
Soutěž titánů začíná
Tyto dny nadiktují jejich osud
Velká flotila připravuje své zbraně
Vypuštěni, když se konečně dreadnoughty střetnou
Unopposed under crimson skies
Immortalized, over time their legend will rise
And their foes can't believe their eyes, believe their size, as they fall
And the dreadnoughts dread nothing at all
Bez odporu pod rudou oblohou
Stal se nasmrtelným, časem jejich legenda poroste
A jejich nepřátelé nemůžou uvěřit svým očím, nevěří jejich velikosti, když padnou
A dreadnoughty se neděsí vůbec ničeho

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň není jen o třídě Dreadnought, ale také o bitvě u Jutska 31. května - 1. června 1916 (předposlední sloka), kde se střetly britská Velká flotila (ang. Grand Fleet) a německé Širokomořské loďstvo (něm. Hochseeflotte, ang. High Seas Fleet). (Gil-galad)
Reklama

Weapons Of The Modern Age (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.