Playlisty Kecárna
Reklama

Aces In Exile - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

In the skies above the Isle
Aces in exile prevail
V nebesích nad Ostrovy
Vítězí esa ve vyhnanství
From near and far
They arrived
Joined the force
Ready to serve
The allied command
Sent into training though they already
Earned their wings
They were ready fly
They were fit for the fight
Z blízka i z daleka
Dorazili
Přidali se k armádě
Připraveni sloužit
Spojeneckému velení
Posláni cvičit, přestože si
už svá křídla zasloužili
Byli připraveni letět
Byli schopni bojovat
Once in the air
The battle begins
They have proven their worth
Now they fly for revenge
Ve vzduchu
Bitva začíná
Už dokázali svou cenu
Teď letí za pomstou
Fighter pilots in exile fly over foreign land
Let their story be heard
Tell of 303rd
Fighter pilots from Poland in the battle of Britain
Guarding the skies of the Isle
Stíhací piloti ve vyhnanství letí nad cizí zemí
Ať je jejich příběh slyšet
Vyprávěj o 303.
Stíhací piloti z Polska v bitvě o Británii
Chránili nebe nad Ostrovy
Even at night
Shadows cover the ground
And the fighting goes on
From dusk until dawn
With the claw of the reich with the claw of the eagle
They were ready to fly
They were ready to die!
Dokonce v noci
Zem pokrývají stíny
A bojuje se dál
Od soumraku do úsvitu
Se spárem říše, se spárem orla
Byli připraveni letět
Připraveni zemřít!
Up in the air
The battle goes on
They have proven their worth
Now they have their revenge
Nahoře ve vzduchu
Bitva pokračuje
Už dokázali svou cenu
Teď mají svou pomstu
Fighter pilots in exile
Fly over foreign land
Tell their story again
Tell of 310
Men from Czechoslovakia in the battle of Britain
Guarding the skies of the Isle
Stíhací piloti ve vyhnanství
Letí nad cizí zemí
Vyprávěj znova
Vyprávěj o 310.
Muži z Československa v bitvě o Británii
Chránili nebe nad Ostrovy
Over the battlefield
Brave men long way from home
Few are the chosen ones
Sent to the sky to die
Nad bitevním polem
Stateční muži daleko od domova
Málo je vyvolených
Poslaných na nebe zemřít
Over the battlefield
Brave men long way from home
Few are the chosen ones
Sent to the sky to die
Nad bitevním polem
Stateční muži daleko od domova
Málo je vyvolených
Poslaných na nebe zemřít
Fly!
It echoes in history
Turning the tide in the heavens above
Leť!
To se ozývá v historii
Rozhodují bitvy nahoře v oblacích
Fighter pilots in exile
Fly over foreign land
When the battle has been won
Tell of 401
Fighter pilots from Canada in the battle of Britain
Guarding the skies of the Isle
Stíhací piloti ve vyhnanství
Letí nad cizí zemí
Až tuhle bitvu vyhrajeme
Vyprávěj o 401.
Stíhací piloti z Kanady v bitvě o Británii
Chránili nebe nad Ostrovy
On wings of history
They turned from home
To live eternally
Skybound they roam
In all of history
Never before
Was more owed to so few
Na křídlech dějin
Se odvrátili od domova
Aby žili věčně
Oblaky se toulají
V celé historii
Nikdy předtím
Nebylo více dlužno tak málu
Fighter pilots in exile! Stíhacím pilotům ve vyhnanství!

Text přidal Dave95145

Text opravila Alik

Video přidal PavelV25

Překlad přidal elittesniper

Překlad opravil Lehetak

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • O polských, československých a kanadských pilotech v RAF během bitvy o Británii.  (DevilDan)
  • Perutě RAF příslušníků cizích národů: 300-309 - Poláci; 310-313 - Čechoslováci; 315-318 - Poláci; 320-322 - Holanďané; 326-329 - Francouzi; 330-334 - Norové; 335-336 - Řekové; 340-347 - Francouzi; 349-350 - Belgičané; 351-352 - Jugoslávci 400-499 - Canada, Austrálie, Nový Zéland (kujcek21)
Reklama

Coat of Arms

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.