Playlisty Akce
Reklama

40-1 - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Baptised in fire
Forty to one!
Křest ohněm
Čtyřicet na jednoho!
So silent before the storm
Awaiting command
A few has been chosen to stand
As one outnumbered by far
The orders from high command
"Fight back, hold your ground!"
In early September it came
A war unknown to the world
Takové ticho před bouří
Čekají na rozkaz
Několik jich bylo vybráno aby stáli
Jako jeden proti obrovské převaze
Rozkazy seshora zní:
"Braňte se, neustupujte!"
Začátkem září to přišlo
Válka světu neznámá
No army may enter that land
That is protected by Polish hand!
Unless you are forty to one
Your force will soon be undone
Undone!
Žádná armáda nevstoupí do té země
Kterou brání polští vojáci!
Pokud vás není čtyřicet na jednoho
Vaše síla bude brzy zničena
Zničena!
Baptised in fire
Forty to one
Spirit of Spartans - death and glory
Soldiers of Poland - second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt
No
Pokřtěni v ohni
Čtyřicet na jednoho
Duše Spartské - smrt a sláva
Vojáci Polští - ti nejlepší
Hněv Wehrmachtu zastavili
Ne
The 8th of September it starts
The rage of the Reich
A barrage of mortars and guns
Stand fast, the bunkers will hold
The captain has pledged his life
"I'll face my fate here!"
The sound of artillery strike
So fierce the thunder of guns
8. září to začalo
Běsnění Říše
Palba z minometů a pušek
Neustupujte, bunkry vydrží
Kapitán se zavázal životem
"Tady se postavím svému osudu!"
Zvuk děl zazní tak zuřivě
Jako rachot zbraní
So come bring on all that you've got
Come hell, come high water, never stop!
Unless you are forty to one
Your lives will soon be undone
Undone!
Tak sem se vším co tam máte
Pojď, peklo i povodni, nezastavuj!"
Pokud vás není čtyřicet na jednoho
Vaše síla bude brzy zničena
Zničena!
Baptised in fire
Forty to one
Spirit of Spartans - death and glory
Soldiers of Poland - second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt
No
Pokřtěni v ohni
Čtyřicet na jednoho
Duše Spartské - smrt a sláva
Vojáci Polští - ti nejlepší
Hněv Wehrmachtu zastavili
Ne
Always remember
A fallen soldier!
Always remember
Fathers and sons at war!
Always remember
A fallen soldier!
Always remember
Fathers and sons at war!
Always remember
A fallen soldier!
Always remember
Buried in history...
Navždycky si pamatuj
Padlého vojáka!
Navždycky si pamatuj
Otce a syny ve válce!
Navždycky si pamatuj
Padlého vojáka!
Navždycky si pamatuj
Otce a syny ve válce!
Navždycky si pamatuj
Padlého vojáka!
Navždycky pamatuj
Pohřbeni v dějinách...
No army may enter that land
That is protected by Polish hand!
Unless you are forty to one
Your force will soon be undone
Undone!
Žádná armáda nevstoupí do té země
Kterou brání polští vojáci!
Pokud vás není čtyřicet na jednoho
Vaše síla bude brzy zničena
Zničena!
Baptised in fire
Forty to one
Spirit of Spartans - death and glory
Soldiers of Poland - second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt
No
Pokřtěni v ohni
Čtyřicet na jednoho
Duše Spartské - smrt a sláva
Vojáci Polští - ti nejlepší
Hněv Wehrmachtu zastavili
Ne
No!
No!
Nooo!
Ne!
Ne!
Neee!

Text přidal čolek

Text opravil Eroil

Videa přidali Kolcek, john114

Překlad přidal čolek

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Text pojednává o bitvě u Wizny. (DevilDan)
  • Tato písnička pojednává o bitvě u Wizny kde 320 až 720 polských vojáků odolávalo 40 000 přesile wehrmachtu odolávali dny pak se vzdali. (vonodo124)
Reklama

Metalus Hammerus Rex

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.