Playlisty Kecárna
Reklama

13 Horses - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

13 horses swimming in the sea
Waiting for someone to find them
Their ship is gone
and now they are alone
With water everywhere around them
The men were saved
from the sinking ship
Right before it started to burn
And while they’re safe
their loyal friends need help
Patiently waiting for their turn
13 koní plave v moři
čekají až je někdo najde
Jejich loď je pryč
a teď jsou sami
S vodou všude kolem nich
Mužstvo bylo zachráněno
z potápějící se lodi
Před tím než začala hořet
a když byli zachráněni
jejich oddaní přátelé potřebovali pomoc
trpělivě čekají na jejich návrat
13 horses swimming in the sea
They don’t even know it’s pointless
Their pride remains
but this time it won’t help
They used to be so tall
and sudennly they’re small
There’s a couple waiting far behind
So they will be out of sight
But then who cares
they’re dying anyway
All of them are doomed this night
13 koní plave v moři
ještě nevědí že je to zbytečné
Jejich hrdost zůstává
ale teď to nepomáhá
Zvykli si být velkými
a náhle jsou malí
Je tu dvojice čekající daleko vzadu
a tak budou v nedohlednu
Ale kdo se pak postará
když beztak umírají
Všichni jsou tuto noc odsouzeni
11 horses swimming in the sea
The sea they though was just a river
They’re used to this
it’s probably just a race
That helps to ease their minds
but where’s the finish line
The night grows dark
the body wants to rest
It hurts to breathe
and still they do their best
They want to live
no matter for how long
Their thoughts all disappeared
‘Cause now they’re really scared
11 koní plave v moři
moře, o kterém si mysleli, že byla jen řeka
Měli ve zvyku jen toto
je to snad jen závod
To pomáhá zklidnit jejich mysl
ale kde je cílová čára?
Ztmívá se
tělo chce odpočinek
Nádech bolí
a stejně bojují jak nejlíp umí
Chtějí žít
nezáleží na tom jak dlouho
Jejich myšlenky zmizely
Protože ted jsou vážně vyděšení
7 horses struggling in the sea
Waiting for someone to find them
They don’t look back
‘cause what’s the point of that
There is only death behind them
They cry for help
but help will never come
They don’t know where to swim
or what they’re swimming from
They try to swim some more
when panic starts to spread
They’re swimming in to shore
but only in their heads
7 koní bojuje v moři
čekají až je někdo najde
Neotáčejí se
protože jaký to má smysl?
Za nimi je jen smrt
Pláčou pro pomoc
ale ta nikdy nepřijde
Nevědí kam mají plavat
nebo odkud vlastně plavou
Zkouší plavat trochu víc
Když se začne šířit panika
plavou na břeh
ale pouze ve svých hlavách
The 3 last horses
Dying in the sea
Shouting out their cries but no one
They’re born to win
they’re screaming in their hearts
The strength of thousand men
They’re fighting to the end
Poslední 3 koně
umírající v moři
Hlasitě křičí ale přitom nikdo
Narodili se pro vítězství
křičí ve svých srdcích
síla tisíce mužů
Bojují až do konce
The sun is out
Birds are everywhere
They’re flying high
surfing in the air
It’s nice to live
when life is such a blast
One horse that swims
it seems to be the last
Slunce je venku
Ptáci jsou všude
Létají vysoko
nadnášeni větrem
je hezké žít
když život je jen vítr
jeden kůň,který plave
zdá se,že je poslední
The thirteenth horse
has always been the best
His honour will be proud
But now he wants to rest
He’s longing for his home
The girl will give him food
“Good boy” she’ll say
together they will play
Třináctý kůň
byl vždycky nejlepší
Jeho důstojnost bude vznešená
Ale teď chce odpočinek
Touží po svém domově
Dívka dávající mu jídlo
"hodný chlapec " řekne
společně si budou hrát
13 horses swimming in the sea
Soon they will be gone forever
And while they swim
One thing still remains
And that’s the hope that never dies
It never dies
It never dies
13 koní plavajících v moři
brzy zmizí navěky
A dokud plavou
stále tu zůstává jedna věc
A tou je, že naděje nikdy neumírá
nikdy neumírá
nikdy neumírá

Text přidala Jajik96

Text opravila ninniiix

Video přidala Jajik96

Překlad přidala Kllarka17

Překlad opravila ninniiix

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fairytales

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.