Playlisty Kecárna
Reklama

The Phantom Of Black Hand Hill - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Moonbeams touch the soil, streak of fog surrounds the scene
The eerie wind is howling, a lantern light's the only gleam
The one-eyed owl is calling, hands hold tight the iron-lamp
The cold is paralyzing, ponderous steps trough misty damp
Paprsky měsíce se dotýkají půdy, pruh mlhy obklopuje scénu
Děsivý vítr vyje, světlo lucerny je jediným zábleskem
Jednooká sova volá, ruce pevně drží žárovku
Chlad je ochromující, těžké kroky skrz mlhavé vlhko
The atmosphere's tremendous, seasoned men are choked with fear
The presence of the phantom, a strange and sublime power's near
The figures bathed in moonlight, a black dressed shape without a face
Celestial phenomenon and he disappeared without a trace
Atmosféra je hrozná, zkušení muži se dusí strachem
Přítomnost fantoma, podivná a vznešená síla je blízko
Postavy namočené v záři měsíce, černě oblečený tvar bez tváře
Nebeský fenomén a zmizel beze stopy
The phantom of Black Hand Hill, moonlight ride, frightening thrill,
The phantom of Black Hand Hill, honoured ghost, righteous will
Fantom Kopce Černá Ruka, jízda v záři měsíce, děsivé vzrušení
Fantom Kopce Černá Ruka, čestný duch, spravedlivá vůle
Footsteps on the clearing, no one dares to speak or move
They returned to kill the phantom, but no one's got the balls to prove
Balls of light are flashing, an ancient tongue speaks words of truth
The fight of Armaggeddon, good or evil who will lose?
Stopy na mýtině, nikdo se neodváží mluvit nebo pohnout
Vrátili se zabít fantoma, ale nikdo nemá koule to dokázat
Koule světla se objevují, dávný jazyk říká slova pravdy
Boj Armagedonu, dobro nebo zlo, kdo prohraje?
The phantom of Black Hand Hill, moonlight ride, frightening thrill,
The phantom of Black Hand Hill, honoured ghost, righteous will
Fantom Kopce Černá Ruka, jízda v záři měsíce, děsivé vzrušení
Fantom Kopce Černá Ruka, čestný duch, spravedlivá vůle
The spot of stakes is haunted, predestined when he was burned
For the righteous curse of vengeance, his good and honoured soul returned
Black Hand Hill's a mystery, the spot is veiled in secrecy
Revealing ancient wisdom, but blinded eyes will never see
Místo hranice je strašidelné, předurčené když byl upálen
Kvůli spravedlivé kletbě odplaty se jeho dobrá a čestná duše vrátila
Kopec Černá Ruka je záhadou, místo je zahalené v tajemství
Odhaluje dávnou moudrost, ale oslepené oči ji nikdy neuvidí
The phantom of Black Hand Hill, moonlight ride, frightening thrill,
The phantom of Black Hand Hill, honoured ghost, righteous will
The phantom of Black Hand Hill, prophecy, ancient skill
The phantom of Black Hand Hill, seasoned soul, breaks the still
Fantom Kopce Černá Ruka, jízda v záři měsíce, děsivé vzrušení
Fantom Kopce Černá Ruka, čestný duch, spravedlivá vůle
Fantom Kopce Černá Ruka, proroctví, dávná dovednost
Fantom Kopce Černá Ruka, ostřílená duše, láme ticho

Text přidala Raduwa

Text opravil Geralt

Video přidala IvyEyes

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Hand Inn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.