Kecárna Playlisty
Reklama

Genocide (Thin Lizzy cover) - text, překlad

playlist Playlist
When they try to tell you knowledge is a dangerous thing
"It's such a dangerous thing"
The people that have it are the people that sin
And the people that need it are the people that can never win
"They can never win"
Let me get you out of here Little Broken Wing
Když ti řeknou, že vědomosti jsou nebezpečná věc
"Je to tak nebezpečná věc"
Lidé, kteří je mají jsou lidé, kteří hřeší
A lidé, kteří je potřebují jsou lidé, kteří nikdy nemůžou vyhrát
"Nikdy nemůžou vyhrát"
Dovol mi tě odtud dostat, Malé Zlomené Křídlo
There are people round here that are right
There are people round here that like to sleep at night
There are people round here that go slow
There are people round here that don't kindly to the killing of the buffalo
Tady okolo jsou lidé, kteří mají pravdu
Tady okolo jsou lidé, kteří rádi v noci spí
Tady okolo jsou lidé, kteří jdou pomalu
Tady okolo jsou lidé, kteří dobře nepříjmaní zabíjení bizona
When they tear up all the treaties and break up all the plans
"They break up all the plans"
Did you do your duty and kill on command?
Did you know the redman used to roam this land?
"He used to roam this land"
Now the souls of lost warriors blow across the sands
Když roztrhají všechny dohody a rozbijou všechny plány
"Rozbijou všechny plány"
Znal jsi svou povinnost a zabil podle rozkatu?
Věděl jsi, že se touto zemí toulal rudý muž?
"Toulal se touto zemí"
Teď duše ztracenýh válečníků foukají přes písky
People round here they get it right
People round here we like to sleep at night
There are people round here that go slow
People round here that don't take kindly to the killing of the buffalo, oh no
Lidé tady okolo to dělají správně
Lidé tady okolo rádi spí v noci
Tady okolo jsou lidé, kteří jdou pomalu
Lidé tady okolo, dobře nepříjmaní zabíjení bizona, oh ne
So listen to my story and listen to it well
"You better listen well"
Listen to the glory of the gory details of the tale I tell
Did you know the redman very well?
"I used to know him well"
Did you know the hunting ground before it became a hell?
Tak poslouchej můj příběh a poslouchej ho dobře
"Raději ho poslouchej dobře"
Poslouchej o slávě brutálních detailů příbhu, který vyprávím
Znal jsi dobře rudého muže?
"Znal jsem jej dobře"
Znal jsi lovecký revír než se stal peklem?
There are people round here that are right
There are people round here that like to sleep at night
There are people round here I don't know
There are people round here that don't take kindly to the killing of the buffalo
Tady okolo jsou lidé, kteří mají pravdu
Tady okolo jsou lidé, kteří rádi v noci spí
Tady okolo jsou lidé, které neznám
Tady okolo jsou lidé, kteří dobře nepříjmaní zabíjení bizona
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
The killing
The killing of the
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing
The killing of the buffal
Zabíjení
Zabíjení
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení
Zabíjení bizona
So listen to my story of Genocide
How they were hunted and slaughtered till there was no place left to hide
Did you know the redman used to hold his head with pride?
Till every man, woman and child were destroyed
Tak poslouchej můj příběh o Genocidě
Jak byli loveni a masakrováni dokud nebylo místo kde se ukrýt
Věděl jsi, že rudý muž držel svou hlavu s pýchou?
Dokud každý muž, žena a dítě nebyli zničeni
There are people round here that get it right
There are people round here that couldn't sleep at night
There are people round here I don't know
There are people round here that don't take kindly to the killing of the buffalo
Tady okolo jsou lidé, kteří to pochopili správně
Tady okolo jsou lidé, kteří nemohou v noci spát
Tady okolo jsou lidé, které neznám
Tady okolo jsou lidé, kteří dobře nepříjmaní zabíjení bizona
There are people round here that understand
There are people round here that couldn't give a damn
There are people round here that go slow
There are people round here that don't take too kindly to the killing of the buffalo
Tady okolo jsou lidé, kteří rozumí
Tady okolo jsou lidé, kterým je vše ukradené
Tady okolo jsou lidé, kteří jdou pomalu
Tady okolo jsou lidé, kteří dobře nepříjmaní zabíjení bizona
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing
The killing of the
They're killing all the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing
They're killing all the
They're killing all the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing of the buffalo
The killing
The killing of the
The killing of the buffalo
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení
Zabíjení
Zabíjejí všechny bizony
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení
Zabíjejí všechny
Zabíjejí všechny bizony
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení bizona
Zabíjení
Zabíjení
Zabíjení bizona

Text přidal Metalheard

Text opravil Geralt

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Little Big Horn - Single

Reklama

Running Wild texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.