Playlisty Kecárna
Reklama

Stay With Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The night is coming and Angels are crying
'Cause son of God in pain is dying
Disciples are watching that are telling
"Don't go sleep, please stay with me."
We say , we say
We say , we say
"Indeed! Indeed!"
Ta noc se blíží a andělé pláčou
Protože syn Boha v bolestech umírá
Učedníci sledují jak jim je řečeno
"Nechoďte spát, prosím, zůstaňte se mnou."
Říkáme, říkáme
Říkáme, říkáme
"Vskutku! Vskutku!"
Stay with me until the morning comes
Stay with me until the stars shines
Zůstaň se mnou dokud nepřijde ráno
Zůstaň se mnou dokud hvězdy svítí
He kneels in privacy, eyes up to sky and praying:
"Your will be done, my king of heaven.
If you can take it out of me and make me free,
please do it, father, do it father.
But I am your son, your will be done,
And I will reach the end of mine."
Pokleká v soukromí, oči upřené k nebi a modlící:
"Ať se stane Tvá vůle, můj nebeský Králi.
Jestliže chceš, vezmi to ze mě a vysvoboď mě,
prosím, udělej to, Otče, udělej to, Otče.
Ale já jsem Tvůj syn, staň se vůle Tvá,
A já sáhnu na své dno."
Take it for the last time, take it away out of my mind, take it away... Vezmi to na poslední chvíli, vezmi to z mé mysli, vezmi to pryč...
BUT YOU ARE THE GOD! I WILL GO.
YES, FOR THEM AND FOR YOU, LORD...
YES, FOR THEM AND FOR YOU LORD!
ALE TY JSI BŮH! JÁ PŮJDU.
ANO, PRO NĚ A PRO TEBE, PANE...
ANO, PRO NĚ A PRO TEBE, PANE!

Text přidal sixor

Text opravila Pralines

Video přidal sixor

Překlad přidala Pralines

Překlad opravila Pralines

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stay With Me

Reklama

Runaway my son texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.