Playlisty Kecárna
Reklama

Musical Fiction - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

There was a lonely guy named Robert
Who was feeling kind of down
So he got himself a beer
And he sat there with a frown
His girlfriend just broke up with him that day
So things were not okay
Byl tam osamělý chlap jménem Robert
Který se cítil trochu na dně
Takže si dal pivo
A seděl tam se zamračeným pohledem
Jeho přítelkyně se s ním toho dne rozešla
Takže věci nebyly v pořádku
So he got himself a Lyft without any hesitation
Driver said, "where are you going?"
I don't have a destination
He said "I know a nice bar that has great booze"
Well I have nothing to lose
So he got out of the car and made his way inside the bar
The driver out the window yelled "please give me five stars"
Bez váhání si tedy získal Lyft
Řidič řekl: „Kam to bude?“
Nemám cíl
Řekl: „Znám pěkný bar, kde mají skvělý chlast“
No nemám co ztratit
Vystoupil z auta a vydal se dovnitř baru
Řidič z okna zakřičel „prosím, dej mi pět hvězdiček“
He then sat down to get a drink from the bartender by the sink
That's when he saw the very thing that changed his whole reality
And oh, it was the prettiest face in the world
She was unlike any other girl
She smiled and her teeth were white as pearls, oh yeah
Like any other girl
So he got up from his seat cause his heart skipped a beat
It was time to change his day
He knew just the thing to say
He said "hey"
She said" hey"
He said "hey"
He said "sorry to interrupt"
Potom se posadil, aby dostal drink od barmana u výčepu
Tehdy viděl právě tu věc, která změnila celou jeho realitu
A ach, byla to nejhezčí tvář na světě
Nepodobala se žádné jiné dívce
Usmála se a její zuby byly bílé jako perličky, ach ano
Jako každá jiná dívka
Takže vstal ze sedadla, protože mu srdce přeskočilo
Byl čas změnit jeho den
Věděl jen to, co říct
Řekl „ahoj“
Řekla „ahoj“
Řekl „ahoj“
Řekl „promiňte, že ruším“
Robert walked back to his seat
As he accepted his defeat
Then he finished up his beer
As he lost all of his cheer
Then he felt the hand upon his shoulder
As the air grew even colder
She said before he drank another
"Sorry about what happened with my brother"
"I thought that was your man"
"It's just my brother Dan"
"Hey Dan"
"Hey man"
So he got right up off of his chair
Then he ran his fingers through her hair and...
Robert se vrátil na své místo
Když přijal svou porážku
Potom dopil pivo
Jak ztratil veškerou náladu
Potom ucítil ruku na rameni
Když se vzduch ještě ochladil
Řekla, než vypil další
„Promiň, co se stalo s mým bratrem“
„Myslel jsem, že to byl tvůj muž“
„Je to jen můj bratr Dan“
„Hey Dan“
"Hej, chlape"
Takže vstal ze židle
Pak jí přejel prsty po vlasech a ...
*Receives Text Message: "I think we should break up"* * Dostává textovou zprávu: „Myslím, že bychom se měli rozejít“ *
There was a lonely guy named Robert
Who was feeling kind of down
So he got himself a beer
And he sat there with a frown
His girlfriend just broke up with him that day
But things will be okay
Byl tam osamělý chlap jménem Robert
Kdo se cítil trochu na dně
Takže si dal pivo
A seděl tam se zamračeným pohledem
Jeho přítelkyně se s ním právě toho dne rozešla
Ale věci budou v pořádku

Text přidala lehomole

Video přidala lehomole

Překlad přidala lehomole

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.