Playlisty Kecárna
Reklama

This Is Why I Need You - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

I have so many questions, and places to go
There are too many options, far too many unknowns
This is why I need you
Mám tolik otázek, a míst kam jít
Je tady příliš mnoho možností, příliš mnoho neznámých
Tohle je, proč tě potřebuji
(And) everyone talks now, but no one is right
There are too many armies, with no one to fight
This is why I need you
(A) každý teď mluví, ale nikdo nemá pravdu
Je tady příliš mnoho armád, s nikým k boji
Tohle je, proč tě potřebuji
Cause you make the darkness less dark
You make the edges less sharp
You make the winter feel warmer
(And) you make my weakness less weak
You make the bottom less deep
You make the waiting feel shorter
You make my crazy feel normal, every time
You are the who, love is the what, and this is the why
Protože ty děláš tmavou méně tmavou
Děláš hrany méně ostré
Děláš zimu teplejší
(A) děláš mou slabost méně slabou
Děláš dno méně hluboké
Děláš čekání kratší
Děláš mou bláznivost normální, pokaždé
Ty jsi ta, láska je to co, a tohle je proč
There are so many problems, and no one who cares
There are so many roads, and they all need repairs
This is why I need you
Je tady tolik problémů, a nikdo je neřeší
Je tady tolik cest, ale všechny potřebují opravit
Tohle je, proč tě potřebuji
And there's not enough chocolate, there's too many chores
There are so many mountains, that I haven't explored
This is why I need you
A není dost čokolády, je tady příliš mnoho práce
Je tady tolik hor, které jsem neprozkoumal
Tohle je, proč tě potřebuji
Cause you make the darkness less dark
You make the edges less sharp
You make the winter feel warmer
And you make my weakness less weak
You make the bottom less deep
You make the waiting feel shorter
You make my crazy feel normal, every time
You are the who, love is the what, and this is the why
Protože ty děláš tmavou méně tmavou
Děláš hrany méně ostré
Děláš zimu teplejší
A děláš mou slabost méně slabou
Děláš dno méně hluboké
Děláš čekání kratší
Děláš mou bláznivost normální, pokaždé
Ty jsi ta, láska je to co, a tohle je proč
You keep the ship moving forward
And you make it easy to try
You make my crazy feel normal, every time
You are the who, love is the what, and this is the why
You are the who, love is the what, and this is the why
Držíš loď v pohybu
A děláš to lehké pro vyzkoušení
Děláš mou bláznivost normální, pokaždé
Ty jsi ta, láska je to co, a tohle je proč
Ty jsi ta, láska je to co, a tohle je proč
You are the who, love is the what, and this is the why Ty jsi ta, láska je to co, a tohle je proč

Text přidala Nao234

Video přidala Nao234

Překlad přidala kikalipkova

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.