Playlisty Kecárna
Reklama

Mr Right - text, překlad

I'm done with wishful thinking
And with day-dreaming
Of ever finding Mr.
My Everything
Just looking for the right guy
To keep me spinning
And keep my finger free from
That diamond ring
Skončila jsem se zbožným přemýšlením
A každodenním sněním
O nalezení pana
Dokonalého
Prostě hledám toho správného chlapa
Který mě udrží v točení se
A udrží můj prst svobodný od
Toho diamantového prstenu
I'm looking out for fun with
My ladies tonight
So if you think you could be fun
You can come by my side
Don't care what you do
Or if you live with your mom
But if its really fun you've got,
Then baby come give me some.
Hledám zábavu na dnešní večer
S mými dámami
Takže pokud si myslíš, že bys mohl být zábavný
Můžeš jít po mém boku
Nezajímej se o to, co uděláš
Nebo pokud žiješ se svou mamkou
Ale pokud je opravdu zábava, máš to
Pak, zlato, pojď mi trošku dát
No more Mr. Right
No, no more of that, for me
No more perfect night
No more Mr. Wow
With some luck you might
Be Mr. Tonight, baby
You could be my Mr. Right Now
Už žádný pan Správný
Ne, ne už ne tohle, pro mě
Už žádná dokonalá noc
Už žádný pan Wow
S trochou štěstí možná
Budeš pan Dnešní noc, zlato
Mohl bys být pan Právě teď
Now ladies everywhere
Of every nation, black or white
We love dreaming about
Our charming prince or shiny knight
We keep on
Searching
And wishing
And dreaming day and night
Teď jsou všude dámy
Všech národností, černé i bílé
Milujeme snění o
Našem princi nebo zářivém rytíři
Pokračujeme v
Hledání
A přání
A snění ve dne i v noci
We keep on
Planning
And scheming
In search of Mr. Right
So if you feel you've wasted time
With men who weren't meant to be
Just come out
And say it
And sing along with me
Pokračujeme v
Plánování
A črtání
V hledání pana Správného
Takže pokud máš pocit, že ztrácíš čas
S muži kteří nejsou ti praví
Prostě vyjdi ven
A řekni to
A zpívej se mnou
No more Mr. Right
No, no more of that, for me
No more perfect night
No more Mr. Wow
With some luck you might
Be Mr. Tonight, baby
You could be my Mr. Right Now
Už žádný pan Správný
Ne, ne už ne tohle, pro mě
Už žádná dokonalá noc
Už žádný pan Wow
S trochou štěstí možná
Budeš pan Dnešní noc, zlato
Mohl bys být pan Právě teď
Lets just forget all those plans
The rules of getting a man
And let go of those strategies
I'll go on living my life
Without searching so hard
For the right Mr. Right for me
Pojďme prostě zapomenout na všechny ty plány
Pravidla získání muže
A pojďme podle těchto strategií
Budu žít svůj život
Bez tak usilovného hledání
Po správném panu Správném pro mě
No more Mr. Right
No, no more of that, for me
No more perfect night
No more Mr. Wow
With some luck you might
Be Mr. Tonight, baby
You could be my Mr. Rïght Now
Už žádný pan Správný
Ne, ne už ne tohle, pro mě
Už žádná dokonalá noc
Už žádný pan Wow
S trochou štěstí možná
Budeš pan Dnešní noc, zlato
Mohl bys být pan Právě teď

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Roxy Rocks texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.