Playlisty Kecárna
Reklama

Riding Home - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Gimme the tune and loved me
Even if it don't mean the same
But every time I'll sing for you
But every time I'll sing for you
Will see you bought and sold, and sold, riding home
I don't know... ain't no home...
Dalas mi tu melodii a milovala mě
I kdyby to nemělo znamenat to samé
Ale pokaždé, když ti zazpívám
Ale pokaždé, když ti zazpívám
Uvidím tě koupenou a prodanou, a prodanou, jedoucí domů
Já nevím... nemám žádný domov...
Wait, the same little boy with the cassette tape?
The big foot jeans, awaiting at the school gate
Late night thoughts, he's tearing up the paper
And here's the soundbite ten years later
He took the yard to the city an he mixed it
Mattafixed it, now he's on some sick shhh
So keep your money and your cars and your deals
I'm riding home on the same two wheels
Počkej, ten samý kluk s kazetovou páskou?
Velké džíny čekající ve školní bráně
Myšlenky pozdní noci, roztrhal papír na kousky
A tady je úryvek z projevu o deset let později
Vyrazil do velkoměsta a pomíchal to
Překroutil to, teď jede v nějakém odporném svinstvu
Tak si nech svoje peníze, auta i obchody
Jedu domů na těch samých dvou kolech
Gimme the tune and loved me
Even if it don't mean the same
But every time I'll sing for you
But every time I'll sing for you
[x2]
Dalas mi tu melodii a milovala mě
I kdyby to nemělo znamenat to samé
Ale pokaždé, když ti zazpívám
Ale pokaždé, když ti zazpívám
Wait the same little boy they used to underestimate?
Made a great escape with only practice
An attic and a mattress
This same man is trying to hatch this game plan
And catch a vibe make it world wide
Spirals of idols and rivals labelled as a dreamer
Stroll as the world rolls by you in a beamer
Now empathize if you know how it feels
Riding home on the same two wheels
I made my best friends
From the West Indies to the West End
In every corner in every section
Perfection, long lasting connection
The little boy with the clear skin complexion
Afternoons and I'm scrubbing old sneakers
In time to the vibes from my makeshift speakers
An assortment laments from my Walkman
I'm still trying to walk good though
I'm slightly awkward
Počkej, to je ten chlapeček, co ho všichni podceňovali?
Pomocí cvičení dosáhl obrovského úspěchu
Podkroví a matrace
Ten samý muž se snaží zosnovat tenhle herní plán
A chytit správnou vlnu, proslavit se po celém světě
Spirála idolů a rivalů označovaná jako snílek
Procházíš se, zatímco se přes hlavu převalí svět s projektorem
Teď se do mě vciť, pokud víš, jaké to je
Jedu domů na těch samých dvou kolech
Našel jsem si nejlepší přátele
Od Západní Indie po West End
V každém rohu každého oddělení
Dokonalost, dlouhotrvající spojení
Malý chlapec se světlou pokožkou
Po odpoledních drhnu staré tenisky
Při vibracích mých provizorních reproduktorů
Sortiment mi lamentuje ve Walkmanu
Pořád se tím snažím projít bez úhony
Jsem lehce rozpačitý
Gimme the tune and loved me
Even if it don't mean the same
But every time I'll sing for you
But every time I'll sing for you
Will see you bought and sold, and sold, riding home
Dalas mi tu melodii a milovala mě
I kdyby to nemělo znamenat to samé
Ale pokaždé, když ti zazpívám
Ale pokaždé, když ti zazpívám
Uvidím tě koupenou a prodanou, a prodanou, jedoucí domů
So, things didn't work out exactly how I planned it
No matter how you brand it I'm still the same bandit
Takže, věci nefungovaly přesně tak, jak jsem si to naplánoval
Nezáleží na tom, jak to pojmenuješ, jsem pořád ten starý lump
Essentially the story of the 21st century
Kid make your music cause it's meant to be
Music cause it's meant to be
I'm making music cause it's meant to be
You never know what it meant to me
Now if you're bought and sold, and sold you're riding home
V podstatě příběh 21. století
Děti vyrábějí hudbu, protože tak to má být
Hudbu, protože tak to má být
Já dělám hudbu, protože tak to má být
Nikdy nevíš, co všechno je mi souzeno
Teď, pokud jsi koupený a prodaný, a prodaný, jedeš domů

Text přidala anysek-jerry

Video přidala anysek-jerry

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Matter Fixed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.