Playlisty Akce
Reklama

The Great Inevitable - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

You can't change my futureNemůžeš změnit mou budoucnost

My mind is breaking with every thought of the end
My anxiety, it takes over me as I choke on my very fear
I don't want to become nothingness, I want to stay right here

Má mysl se rozbijí s každou myšlenkou na konec
Převládá mě úzkost, jak se snažím udusit můj strach
Nechci se stát nicotou, chci zůstat tady.
One day I will be nothing to anyone (but a memory)
One day I will lose consciousness and all feeling
All the times I've spent with the ones I love
I won't even have a choice to remember
One day I will be nothing to anyone
Jednoho dne budu pro všechny nikým (kromě vzpomínky)
Jednoho dne ztratím vědomí a všechny city
Všechen čas, který jsem strávil s těmi, které miluji
Nebudu mít ani možnost si pamatovat
Jednoho dne budu pro všechny nic
My head is aching and I just can't comprehend
Why this insanity, like calamity, seems to be my only friend
My chest clenches and my head caves in (and my head caves in)
With screaming voices I can't do a thing about (they won't leave me alone)
Bolí mě hlava, prostě nemůžu pochopit
Proč tahle šílenost, jako kalamita se zdá být mým jediným přítelem
Svírá se mi hruď a má hlava se propadá (a má hlava se propadá)
S křičícími hlasy nemohu nic udělat (nenechají mě samotného)
One day I will be nothing to anyone (but a memory)
One day I will lose consciousness and all feeling
All the times I've spent with the ones I love
I won't even have a choice to remember
One day I will be nothing to anyone
Jednoho dne budu pro všechny nikým (kromě vzpomínky)
Jednoho dne ztratím vědomí a všechny city
Všechen čas, který jsem strávil s těmi, které miluji
Nebudu mít ani možnost si pamatovat
Jednoho dne budu pro všechny nic
With no escape and not much hope
Nothing except time
All I can do is wait until mine
With no escape and not much hope
Nothing except time
All I can do is wait until mine
Bez možnosti úniku a málo víry
Nic kromě času
Vše, co můžu je čekat, až dojde na mě
Bez možnosti úniku a málo víry
Nic kromě času
Vše, co můžu je čekat, až dojde na mě
One day I will be nothing to anyone (but a memory) but a memory
One day I will lose consciousness and all feeling
All the times I've spent with the ones I love
I won't even have a choice to remember (to remember)
One day I will be nothing to anyone
Jednoho dne budu pro všechny nikým (kromě vzpomínky)
Jednoho dne ztratím vědomí a všechny city
Všechen čas, který jsem strávil s těmi, které miluji
Nebudu mít ani možnost si pamatovat (pamatovat si)
Jednoho dne budu pro všechny nic
I can't change my future
I can't change my future
Nemohu změnit mou budoucnost
Nemohu změnit mou budoucnost

Text přidala kaybiersack

Video přidala kaybiersack

Překlad přidala kaybiersack

Překlad opravila kaybiersack

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Great Inevitable (Single)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.